Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg en type for å filtrere treffene

Søkeresultater

1 - 10 av 81 | Neste | Siste »

Utsortering og materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall. Utredning av konsekvenser av forslag til forskrift for avfall fra husholdninger og liknende avfall fra næringslivet (2017/12503).

Syversen, Frode; Lyng, Kari-Anne Kallerud; Elise Narum, Amland; Sveinung, Bjørnerud; Callewaert, Peter Guido; Prestrud, Kjersti. 2018, ØSTFORSKRapport

OR.27.09 Klimaregnskap for avfallsbehandling av plastemballasje og våtorganisk avfall, Oslo kommune.

Lyng, Kari-Anne Njøten; Modahl, Ingunn Saur; Raadal, Hanne Lerche. 2009, ØSTFORSKRapport

OR.12.12 " Klimaregnskap for avfallsortering for Midtre Namdal Avfallselskap i 2012" Oppdragsgiver: MNA IKS v/Johnasen.

Vold, Bjørn Ivar; Lyng, Kari-Anne Njøten; Modahl, Ingunn Saur. 2012, ØSTFORSKRapport

Klimaregnskap ved avfallsbehandling – Korleis behandle matavfallet riktig?

Modahl, Ingunn Saur; Arnøy, Silje; Lyng, Kari-Anne Njøten. 2012, Framtiden for bransjen. Den riktige løsningen - finnes den?. ØSTFORSKVitenskapelig foredrag

OR.14.13 Avfallshåndtering i Midt-Norge.

Arnøy, Silje; Modahl, Ingunn Saur; Lyng, Kari-Anne Njøten. 2013, ØSTFORSKRapport

Innovativ Avfallslogistikk

Kari-Anne Kallerud Lyng + 4 deltakere
  • NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning
1 resultat
Avsluttet prosjekt

OR.02.09 Klimaregnskap for Avfallshåndtering.

Raadal, Hanne Lerche; Modahl, Ingunn Saur. 2009, ØSTFORSKRapport

OR.18.09 Klimaregnskap for avfallshåndtering, Fase II.

Lyng, Kari-Anne Njøten; Raadal, Hanne Lerche; Modahl, Ingunn Saur. 2009, ØSTFORSKRapport
1 - 10 av 81 | Neste | Siste »