Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg en type for å filtrere treffene

Søkeresultater

1 - 10 av 115 | Neste | Siste »

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (NorSusBio).

Horn, Svein Jarle. 2016, Ministerbesøk på NMBU med tildeling av FME. NMBUFaglig foredrag

OR.28.11 Energibruk og konverteringstap ved bioenergiproduksjon.

Vold, Bjørn Ivar; Brekke, Andreas; Lyng, Kari-Anne Njøten. 2011, ØSTFORSKRapport

Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål: Litteraturgjennomgang og livsløpsvurderinger.

Brekke, Andreas; Timmermann, Volkmar; Dibdiakova, Janka; Sandberg, Kenneth. 2015, NIBIO, ØSTFORSKRapport

OR.17.95 Livsløpsvurdering av energisystem - et forprosjekt.

Rønning, Anne Ragnhild; Møller, Hanne; Erstad, Egil. 1995, ØSTFORSKRapport

Energieffetivisering.

Rønning, Anne Ragnhild. 2010, Medlemsmøte Østfold Energiforum. ØSTFORSKVitenskapelig foredrag

OR.45.94 Forbrenning/energiutnyttelse eller reraffinering av spillolje?

Vold, Mie; Møller, Hanne. 1994, ØSTFORSKRapport

Helhetlig forvaltning av skog i et klima-, energi- og miljøperspektiv.

Hanssen, Ole Jørgen; Soldal, Ellen. 2016, Klimasmart landbruk. ØSTFORSKFaglig foredrag
1 - 10 av 115 | Neste | Siste »