Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Sorter etter:
Velg filtre for å bedre treffet:
Sorter etter:

Søkeresultater

1 - 10 av 15 | Neste | Siste »

Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9

Hege Bakken + 5 deltakere
 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktivt

Avhengighet

Torleif Bjordal Halkjelsvik + 1 deltaker
 • Folkehelseinstituttet
4 resultater
Aktivt

MR som bildediagnostisk verktøy hos barn med tvangslidelse før behandling

Nor Christian Torp + 3 deltakere
 • Vestre Viken HF
med
 • RBUP Øst og Sør
Aktivt

Bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt

Ashley Elizabeth Muller + 3 deltakere
 • Folkehelseinstituttet
Aktivt

Behandlingseffekt og brukerakseptans ved desentralisert face-time behandling av tvangslidelse (OCD)

Bjarne Hansen
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktivt

A.Translasjonell tilnærming til forståelse og behandling av OCD. Kan en lavdose av D-cycloserin øke effekten og eller endre forløpet av eksponering og responsprevensjon for tvangslidelse. En randomisert dobbelblind placebokontrollert studie

Gerd Kvale
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
med
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sørlandet sykehus HF
Aktivt

HEALTHx2: Effekt og sikkerhet av antidepressiva blant gravide og nybakte mødre

Angela Lupattelli + 7 deltakere
 • Universitetet i Oslo
Aktivt

Behandling av søvnvansker hos akttpsykiatriske pasienter med psykose

Ingrid Dieset + 9 deltakere
 • Oslo universitetssykehus HF
Aktivt

Medikamentfritt behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser

Anne Høye
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktivt
1 - 10 av 15 | Neste | Siste »