Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 22 | Neste | Siste »

Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9

Hege Bakken + 5 deltakere
 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktivt prosjekt

Avhengighet

Torleif Bjordal Halkjelsvik + 1 deltaker
 • Folkehelseinstituttet
4 resultater
Aktivt prosjekt

Opplevelsen av kvalitet og tvang i psykisk helsevern

Hege Skundberg-Kletthagen + 3 deltakere
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktivt prosjekt

Spørreverktøy for opplevd tvang i psykisk helsetjeneste - Holmen

Torleif Ruud
 • Akershus universitetssykehus HF
med
 • Akershus universitetssykehus HF
Aktivt prosjekt

Pasienterfaringer med ettersamtaler og pasientinvolvering som grunnlag for reduksjon av tvang

Dagfinn Bjørgen + 3 deltakere
 • St. Olavs Hospital HF
Aktivt prosjekt

MR som bildediagnostisk verktøy hos barn med tvangslidelse før behandling

Nor Christian Torp + 3 deltakere
 • Vestre Viken HF
med
 • RBUP Øst og Sør
Aktivt prosjekt

Behandlingseffekt og brukerakseptans ved desentralisert face-time behandling av tvangslidelse (OCD)

Bjarne Hansen
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktivt prosjekt

A.Translasjonell tilnærming til forståelse og behandling av OCD. Kan en lavdose av D-cycloserin øke effekten og eller endre forløpet av eksponering og responsprevensjon for tvangslidelse. En randomisert dobbelblind placebokontrollert studie

Gerd Kvale
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
med
 • St. Olavs Hospital HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Sørlandet sykehus HF
Aktivt prosjekt

Using force to protect civilians in UN peace operations: a comparative analysis

Stian Kjeksrud
 • Stabsskolen ved Forsvarets høgskole
Aktivt prosjekt

Nudging as a dignity-preserving intervention in nursing homes

Vibeke Lohne + 4 deltakere
 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 resultat
Aktivt prosjekt
1 - 10 av 22 | Neste | Siste »