Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 32 | Neste | Siste »

Bruk av tvang i helsehjelp hos hjemmeboende pasienter med demens [Ph.d.-prosjekt]

Åshild Gjellestad
  • VID vitenskapelige høgskole
1 resultat
Aktivt prosjekt

Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9

Hege Bakken + 5 deltakere
  • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktivt prosjekt

eCBT behandling av tvangslidelse

Norbert Skokauskas
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktivt prosjekt

Opplevelsen av kvalitet og tvang i psykisk helsevern

Hege Skundberg-Kletthagen + 3 deltakere
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktivt prosjekt

DNA metylering og behandlingsmekanismer ved tvangslidelse (OCD)

Bjarne Hansen + 10 deltakere
  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktivt prosjekt

Vedtak om tvang og makt i kombinasjon med ASK

Karl Elling Ellingsen + 3 deltakere
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktivt prosjekt

Tvang og makt overfor personer med utviklingshemming: helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Erik Søndenaa
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktivt prosjekt

Behandlingseffekt og brukerakseptans ved desentralisert face-time behandling av tvangslidelse (OCD)

Bjarne Hansen
  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktivt prosjekt

Nye komparative genomiske tilnærminger for å forstå sykdoms- og behandlingsmekanismer ved tvangslidelse (OCD)

Bjarne Hansen + 7 deltakere
  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktivt prosjekt
1 - 10 av 32 | Neste | Siste »