Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 51 | Neste | Siste »

Bruk av tvang i en lukket psykiatrisk avdeling. En antropologisk studie av hvordan tvang oppleves og håndteres av pasienter og ansatte.

Toril Borch Terkelsen
 • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder
Avsluttet prosjekt

Hvordan opplever pasienter tvang, og hvordan kan denne kunnskap bidra til bedret helse og reduksjon av tvangsinnleggelse i psykisk helsevern?

Kari Haug + 1 deltaker
 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
Avsluttet prosjekt

Bruk av tvangsmidler i ungdomspsykiatriske akuttavdelinger

Ketil Hanssen-Bauer + 4 deltakere
 • Sikkerhets-, fengsels-, rettspsyk., HSØ kompetansesenter ved Oslo universitetssykehus HF
2 resultater
Avsluttet prosjekt

En kvalitativ studie av tvang i sykehjem

Elisabeth Gjerberg + 2 deltakere
 • Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Avsluttet prosjekt

Hvordan øke sykepleierstudenters kompetanse og trygghet i håndteringen av demente pasienter i utfordrende situasjoner

Vivian Jeanette Leirmo Haugland + 1 deltaker
 • Høgskulen på Vestlandet
1 resultat
Avsluttet prosjekt

Mellom selvbestemmelse og tvang - insisterende praksiser i tjenester til utviklingshemmede

Sølvi Linde + 1 deltaker
 • Høgskulen på Vestlandet
Avsluttet prosjekt

"KONtrast" En danseforestilling

Ingjerd Hollekim + 1 deltaker
 • Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
1 resultat
Avsluttet prosjekt

Tvangstiltak i norsk psykiatri. Pasientens perspektiv på opplevelse av tvang

Berit Foss
 • OsloMet - storbyuniversitetet
med
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
Avsluttet prosjekt

Tvang og erfaringer med tjenesteytere

Birthe Loa Knizek
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avsluttet prosjekt

Tvangsmiddelbruk i akuttpsykiatriske avdelinger – en brukerundersøkelse

Inger Beate Larsen
 • Universitetet i Agder
Avsluttet prosjekt
1 - 10 av 51 | Neste | Siste »