Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 23 814 | Neste | Siste »

Kort oppsummert

Marita Sporstøl Fønhus + 2 deltakere
  • Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
122 resultater
Aktivt prosjekt

Drama - Teater - Demokrati

Rikke Gürgens Gjærum + 58 deltakere
  • Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet
60 resultater
Avsluttet prosjekt

Organizing diagnosis: A multi-level study on the development and implementation of clinical pathways in psychiatry.

Tine Nesbø Tørseth + 2 deltakere
  • Høgskulen på Vestlandet
Aktivt prosjekt

En prospektiv observasjonsstudie av innringere til Røyketelefonen

Elisabeth Kvaavik + 2 deltakere
  • Folkehelseinstituttet
Avsluttet prosjekt

Hvor farlig er farlige stoffer?

Astrid Petra Skretting + 1 deltaker
  • Folkehelseinstituttet
Avsluttet prosjekt

Avhengighet

Jostein Rise + 2 deltakere
  • Folkehelseinstituttet
4 resultater
Avsluttet prosjekt

EMCDDA 2048

Thomas Anton Sandøy + 7 deltakere
  • Folkehelseinstituttet
16 resultater
Aktivt prosjekt

Monitorering av tobakksvaner og forbruk

Marianne Lund + 6 deltakere
  • Folkehelseinstituttet
1 resultat
Aktivt prosjekt

Hard-core røykere i Norge. Utbredelse, utviklingstrekk og sosio-demografiske karakteristika

Marianne Lund + 2 deltakere
  • Folkehelseinstituttet
2 resultater
Avsluttet prosjekt

Formal Modelling and Verification of Grid Systems

Yngve Lamo
  • Høgskulen på Vestlandet
5 resultater
Avsluttet prosjekt
1 - 10 av 23 814 | Neste | Siste »