Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Sorter etter:
Sorter etter:

Søkeresultater

1 - 10 av 20 385 | Neste | Siste »

The Horses and Sheep of the Vikings: Archaeogenomics of Domesticates in the North Atlantic

Jón Hallsteinn Hallsson + 3 deltakere
  • Landbúnadarháskoli Islands
Aktivt

NAV som praksissamfunn

Anne Karin Larsen + 2 deltakere
  • Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet
3 resultater
Avsluttet

RESEARCHING ARTISTIC DEVELOPMENT IN A VOCAL JAZZ ENSEMBLE

David Gabriel Hebert + 4 deltakere
  • Høgskulen på Vestlandet
15 resultater
Avsluttet

Adaptasjoner av norrøn mytologi i moderne skandinaviske multimodale narrativer for barn og ungdom

Kristel Zilmer
  • Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
2 resultater
Avsluttet

Ikke-kirurgisk behandling av pasienter med hofte-osteoarthritis (OA): En RCT studie for å sammenligne Pasient Undervisning og Bevegelsesterapi (BBAT).

Liv Inger Strand + 6 deltakere
  • Universitetet i Bergen
2 resultater
Avsluttet

Towards Human Well-being: Searching for Communication Strategies to promote Physiotherapy in Mental Health

Daniel Catalan-Matamoros + 1 deltaker
  • Universidad Carlos III de Madrid
Avsluttet

Nordplusprosjektet: Småbarn i grupper i førskolelærerutdanningen

Jan-Erik Johansson + 8 deltakere
  • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Avsluttet

Tiltak mot frafall

Arne Bygstad
  • Høgskulen på Vestlandet
Avsluttet

Ekfrastisk diktning i nordisk tekstkultur i et historisk perspektiv

Kristel Zilmer
  • Høgskulen på Vestlandet
1 resultat
Avsluttet

Begrepet evidensbasert medisin: Kritisk standard og standardisert kritikk - en undersøkelse av den vitenskapsteoretiske diskursen om Evidensbasert medisin og Kunnskapsbasert praksis innen helsefagene

Monica Wammen Nortvedt + 2 deltakere
  • Høgskulen på Vestlandet
Avsluttet
1 - 10 av 20 385 | Neste | Siste »