Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 26 105 | Neste | Siste »

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning (DigiGLU)

Elise Seip Tønnessen + 5 deltakere
  • Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder
22 resultater
Avsluttet prosjekt

NETALGAE: Inter-regional network to promote sustainable development in the marine algal industry

Céline Rebours + 4 deltakere
  • Norsk institutt for bioøkonomi
Avsluttet prosjekt

Helhetlig sykepleie – en utfordring for sykepleiedisiplinen

Riccarda Hallgard Pfeiffer
  • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
Avsluttet prosjekt

Trender og variasjon i helse og funksjonssvikt hos eldre i Norge

Terje P. Hagen + 1 deltaker
  • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
2 resultater
Avsluttet prosjekt

MathWiz - VaniMaps

Cornelia Brodahl + 1 deltaker
  • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
2 resultater
Avsluttet prosjekt

Norsk Psykomotorisk Fysioterapi - teoretsik grunnlag og langtids oppfølging av pasienterfaring

Randi Sviland + 2 deltakere
  • Høgskulen på Vestlandet
1 resultat
Avsluttet prosjekt

HPMT - Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet

Ira Malmberg-Heimonen + 4 deltakere
  • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
12 resultater
Avsluttet prosjekt

Elevers vei til yrkeskompetanse (EVY-prosjektet)

Anne-Lise Arnesen + 3 deltakere
  • Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold
4 resultater
Avsluttet prosjekt

Erfaringer med rehabiliteringsforløp for eldre personer som har gjennomgått hoftebrudd

Graziella Van den Bergh + 1 deltaker
  • Høgskulen på Vestlandet
Avsluttet prosjekt

In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems

Per Østby + 5 deltakere
  • Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
33 resultater
Avsluttet prosjekt
1 - 10 av 26 105 | Neste | Siste »