Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 23 379 | Neste | Siste »

Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv

Rolf Tamnes + 3 deltakere
  • Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole
Aktivt prosjekt

Foranderlige verksteder og rom - sosiale og skapende transformasjoner 1 - 3 år. Delprosjekt tilknyttet: Ubrukte arealer - ubrukte muligheter i barnehagen -

Bente Fønnebø + 1 deltaker
  • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
2 resultater
Avsluttet prosjekt

Ventilation age and remineralisation rates in polar and sub-polar regions as an indicator for climate change (VENTILATE)

Emil Jeansson + 4 deltakere
  • NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS
14 resultater
Avsluttet prosjekt

Physiotherapy and Refugees Education Project

Maria Nordheim Alme + 15 deltakere
  • Høgskulen på Vestlandet
Aktivt prosjekt

Identitetsbygging og fellesskap gjennom friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet på Riddu Riđđu festivalen

Bente Ovèdie Skogvang
  • Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet
Avsluttet prosjekt

Barn og Pultost – en sosiokulturell tilnærming på utvikling av matvaner

Lilja Elina Kaarina Palovaara Søberg
  • Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Avsluttet prosjekt

Forberedelse av bok/kurs i pulverteknologi

Saba Mylvaganam + 4 deltakere
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
Avsluttet prosjekt

Utvikling av uni- og biaxialtestere

Gisle Gotfred Enstad + 4 deltakere
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge
Avsluttet prosjekt

Lasermålinger av partikkelstørrelse, -hastighet og -turbulens i strømningssystemer.

Britt Margrethe Emilie Moldestad + 1 deltaker
  • Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge
Avsluttet prosjekt
1 - 10 av 23 379 | Neste | Siste »