Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 27 040 | Neste | Siste »

Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning (DigiGLU)

Elise Seip Tønnessen + 5 deltakere
  • Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder
22 resultater
Avsluttet prosjekt

Elevers vei til yrkeskompetanse (EVY-prosjektet)

Anne-Lise Arnesen + 3 deltakere
  • Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold
4 resultater
Avsluttet prosjekt

Erfaringer med rehabiliteringsforløp for eldre personer som har gjennomgått hoftebrudd

Graziella Emilia Henny van den Bergh + 1 deltaker
  • Høgskulen på Vestlandet
Avsluttet prosjekt

In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems

Per Østby + 5 deltakere
  • Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
33 resultater
Avsluttet prosjekt

Computational medicine: Numerical models for medical images and signals

Arvid Lundervold + 6 deltakere
  • Universitetet i Bergen
Avsluttet prosjekt

Muliparametrisk evaluering av muskelfunksjon, fysisk prestasjon og biomarkører

Cecilie Brekke Rygh + 5 deltakere
  • Høgskulen på Vestlandet
Avsluttet prosjekt

Further Development of the Body Awareness Rating Scale (BARS) - Movement Quality Score (MQ) and Experience

Liv Karin Helvik Skjærven + 1 deltaker
  • Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 resultat
Avsluttet prosjekt

Media and Identities in the Middle Ages

Kristel Zilmer
  • Høgskulen på Vestlandet
Avsluttet prosjekt

Movement Awareness in Physiotherapy Education. Physiotherapy Students`and their Conceptions of Learning Movement Awareness

Arja Piirainen-Marsh + 3 deltakere
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
1 resultat
Avsluttet prosjekt

Flex-IT - A mixed-method study of cross-domain information technology use in everyday life

Wendy Nilsen + 4 deltakere
  • Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet
6 resultater
Aktivt prosjekt
1 - 10 av 27 040 | Neste | Siste »