Sorter etter:
Sorter etter:
1 - 10 av 1 699 | Neste | Siste »

CodTech - en prosessorientert tilnærming mot intensiv produksjon av yngel medhovedvekt på torsk

Yngvar Olsen + 1 deltaker
 • Institutt for biologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
5 resultater
Avsluttet

Den utforskende eleven og samtalen. Dialogen som verktøy for læring og personlig vekst.

Synnøve Matre + 1 deltaker
 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
38 resultater
Avsluttet

Utvikling av en bedrifts nettverk.

Jon Espen Gressetvold + 0 deltakere
 • NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
6 resultater
Avsluttet

Vurdering av økonomiske virkninger av EURO 2008.

Harry Arne Solberg + 0 deltakere
 • NTNU Handelshøyskolen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avsluttet

Flerkulturell undervisning gjennom religions- og livssynsundervisning: En sammenlignende studie av Norge og England.

Oddrun Marie Hovde Bråten + 0 deltakere
 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
5 resultater
Avsluttet

Styring og organisering av norsk allmennlærerutdanning.

Gustav E. Karlsen + 0 deltakere
 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
28 resultater
Avsluttet

Døve lærerstudenter under utdanning : Kommunikative praksiser som grunnlag for meningsdanning.

Aase Lyngvær Hansen + 0 deltakere
 • Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
12 resultater
Avsluttet

Prosjektet Henrik Ibsens skrifter

Åse Vigdis Ystad + 5 deltakere
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nasjonalbiblioteket
11 resultater
Avsluttet

Opplæringsprogram for høykvalitets toveis lyd-bilde kommunikasjon i sanntid

John Birger Stav + 0 deltakere
 • Institutt for allmennfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
27 resultater
Avsluttet

Fortelling og Narrasjon

Kirsten Johannessen + 4 deltakere
 • UiT - Norges arktiske universitet
3 resultater
Avsluttet
1 - 10 av 1 699 | Neste | Siste »