Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 59 | Neste | Siste »

Building resilience: The role of character strengths in the selection and education of military leaders.

Boe, Ole. 2016, International Journal of Emergency Mental Health. FHSVitenskapelig artikkel

The Future of Small Group Research.

Keyton, Joann; van Dijk, Hans; Karau, Steve; Homan, Astrid C.; Pavitt, Charles; Littlepage, Glenn; Bezrukova, Katerina; Swieringa, Robert C.; Paletz, Susannah B. F.; Beck, Stephenson J. mfl.. 2016, Small Group Research. FHSVitenskapelig artikkel

The Norwegian Joint Operational Doctrine as a Case: Heritage, Content, Process.

Slensvik, Thomas; Ydstebø, Palle. 2016, Journal of Strategic Studies. FHSVitenskapelig artikkel

Validity, Reliability, and Performance Determinants of a New Job-Specific Anaerobic Work Capacity Test for the Norwegian Navy Special Operations Command.

Angeltveit, Andreas; Paulsen, Gøran; Solberg, Paul Andre; Raastad, Truls. 2016, Journal of Strength and Conditioning Research. FHS, NIH, SJØFORSVARVitenskapelig artikkel

International Relations in Interdisciplinary Military Education: The Norwegian Model.

Rønnfeldt, Carsten. 2016, Infinity Journal. FHSVitenskapelig artikkel

Conducting counterinsurgency with productive power.

Rønnfeldt, Carsten. 2016, Small Wars & Insurgencies. FHSVitenskapelig artikkel

Avmektige parlamenter? Assemblée nationale, House of Commons og Bundestags innflytelse over bruken av militærmakt.

Martinsen, Kåre Dahl. 2016, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. FHSVitenskapelig artikkel

High North, Low Politics: Maritime Cooperation with Russia in the Arctic.

Østhagen, Andreas. 2016, Arctic Review on Law and Politics. FHSVitenskapelig artikkel

Comparative study of the Skjold-class bridge- and simulator navigation training.

Hareide, Odd Sveinung; Ostnes, Runar. 2016, European Journal of Navigation. FHS, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 10 av 59 | Neste | Siste »