Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 4 661 | Neste | Siste »

Monitoring benthic community recovery in the Oslofjord: responses to capping and reoxygenation.

Hess, Silvia; Alve, Elisabeth; Rygg, Brage; Telford, Richard J.. 2010, Forams 2010. International Symposium on Foraminifera. NIVA, UIO, UIBVitenskapelig foredrag

Determining ecological quality status of coastal waters using benthic foraminifera: calibration with benthic macrofauna.

Bouchet, Vincent; Alve, Elisabeth; Rygg, Brage; Telford, Richard J.; Reuss, Nina. 2010, Forams 2010. International Symposium on Foraminifera. NIVA, KU, UIO, UIBVitenskapelig foredrag

Marine flerbørstemark (Polychaeta) på Skagerrak-kysten – fra tidlig naturbeskrivelse til dagens kunnskapsbehov.

Oug, Eivind; Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon. 2010, Oppstartmøte Artsprosjektet. NIVA, NTNU, UIBVitenskapelig foredrag

Endocrine effects in polar cod (Boregadus saida) liver tissue after exposure to crude oil and 17β-estradiol.

Nesbakken, Siri; Mortensen, Anne Skjetne; Camus, Lionel; Nahrgang, Jasmine; Arukwe, Augustine; Tollefsen, Knut-Erik. 2009, 15th Meeting of Pollutants Responses in Marine Organisms (PRIMO 15). NIVA, AKVAPLAN, NTNUVitenskapelig foredrag

Al-behandling mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordelva.

Lydersen, Espen; Bakke, Tor A.; Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Hytterød, Håvard; Kristensen, Torstein; Mo, Tor A.; Pettersen, Ruben A.; Poléo, Antonio B.S.; Rosseland, Bjørn O. mfl.. 2004, NIVA, UIORapport

Effektene av Myster kraftverk på bestandene av laks og sjøaure i Ekso. - med en gjennomgang av aktuelle avbøtende tiltak.

Barlaup, Bjørn Torgeir; Bjerknes, Vilhelm; Gabrielsen, Sven Erik; Raddum, Gunnar; Skoglund, Helge. 2003, NIVA, NORCE, UIBRapport

Storefoss Småkraftverk, Gauslå. Vurdering av det biologiske mangfoldet på den berørte strekningen av Tovdalselva.

Halvorsen, Godtfred Anker; Johansen, Stein W.; Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore. 2006, NIVA, NORCERapport

Raske vannstandsendringer i elver. Virkninger på fisk, bunndyr og begroing. Sluttrapport fra forskningsprosjektet "Konsekvenser av effektkjøring på økosystemer i rennende vann".

Harby, Atle; Alfredsen, Knut; Arnekleiv, Jo V; Flodmark, Lars Erik Wilhelm; Halleraker, Jo; Johansen, Stein; Saltveit, Svein Jakob. 2004, NIVA, SINTEF, NTNU, UIORapport
1 - 10 av 4 661 | Neste | Siste »