Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 4 685 | Neste | Siste »

Marine flerbørstemark (Polychaeta) på Skagerrak-kysten – fra tidlig naturbeskrivelse til dagens kunnskapsbehov.

Oug, Eivind; Bakken, Torkild; Kongsrud, Jon. 2010, Oppstartmøte Artsprosjektet. NIVA, NTNU, UIBVitenskapelig foredrag

Determining ecological quality status of coastal waters using benthic foraminifera: calibration with benthic macrofauna.

Bouchet, Vincent; Alve, Elisabeth; Rygg, Brage; Telford, Richard J.; Reuss, Nina. 2010, Forams 2010. International Symposium on Foraminifera. NIVA, KU, UIO, UIBVitenskapelig foredrag

Monitoring benthic community recovery in the Oslofjord: responses to capping and reoxygenation.

Hess, Silvia; Alve, Elisabeth; Rygg, Brage; Telford, Richard J.. 2010, Forams 2010. International Symposium on Foraminifera. NIVA, UIO, UIBVitenskapelig foredrag

Comparison of cyanopeptolin genes in Planktothrix, Microcystis, and Anabaena strains: Evidence for independent evolution within each genus.

Rounge, Trine Ballestad; Rohrlack, Thomas; Tooming-Klunderud, Ave ; Kristensen, Tom; Jakobsen, Kjetill Sigurd. 2007, Applied and Environmental Microbiology. NIVA, UIOVitenskapelig artikkel

Does increased abundance of sea lice influence survival of wild Atlantic salmon post-smolt?

Hvidsten, N.A.; Finstad, B.; Kroglund, F.; Johnsen, B.O.; Strand, R.; Arnekleiv, Jo Vegar; Bjørn, P.A.. 2007, Journal of Fish Biology. NIVA, NTNU, NINA, NOFIMAVitenskapelig artikkel

Exposure to moderate acid water and aluminum reduces Atlantic salmon post-smolt survival.

Kroglund, Frode; Finstad, Bengt; Stefansson, Sigurd; Nilsen, Tom Ole; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian; Salbu, Brit. 2007, Aquaculture. NIVA, NMBU, NINA, UIBVitenskapelig artikkel

Elevated levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in fish from Lake Mjosa, Norway.

Mariussen, Espen; Fjeld, Eirik; Breivik, Knut; Steinnes, Eiliv; Borgen, Anders; Kjellberg, Gösta; Schlabach, Martin. 2008, Science of the Total Environment. NILU, NIVA, NTNU, UIOVitenskapelig artikkel

Alterations in the energy budget of Arctic benthic species exposed to oil-related compounds.

Olsen, Gro Harlaug; Sva, Eirin; Carroll, JoLynn; Camus, Lionel; Coen, Wim De; Smolders, Roel; Helene, Øveraas; Hylland, Ketil. 2007, Aquatic Toxicology. UIT, NIVA, AKVAPLAN, UIO, UAVitenskapelig artikkel

Quantitative responses of lake phytoplankton to eutrophication in Northern Europe.

Ptacnik, R; Lepisto, L; Willen, E; Brettum, P; Andersen, Tom; Rekolainen, S; Solheim, AL; Carvalho, L. 2008, Aquatic Ecology. NIVA, UIOVitenskapelig artikkel

Changes in selection and evolutionary responses in migratory brown trout following the construction of a fish ladder.

Haugen, Thrond; Aass, Per; Stenseth, Nils Christian; Vøllestad, Leif Asbjørn. 2008, Evolutionary Applications. NIVA, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 10 av 4 685 | Neste | Siste »