Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 329 | Neste | Siste »

Microscaled crystalline silicon: the challenge for Li-ion batteries.

Koposov, Alexey. 2020, Towards Futuristic Energy Storage; paving its way through Supercapacitors, Li-ion batteries and beyond. IFEVitenskapelig foredrag

Lessons Learned from Developing Gaze Tracking Tools for ATM and Flight Deck Training.

Hildebrandt, Michael; Langstrand, Jens-Patrick; Nguyen, Hoa Thi. 2020, 1st International Workshop on Eye-Tracking in Aviation (ETAVI 2020). IFEVitenskapelig foredrag

Towards eye tracking as a support tool for pilot training and assessment.

Niehorster, Diederick C.; Hildebrandt, Michael; Smoker, Anthony; Jarodzka, Halszka; Dahlström, Nicklas. 2020, 1st International Workshop on Eye-Tracking in Aviation (ETAVI 2020). Lu, OUN, IFEVitenskapelig foredrag

Stochastic modelling of intermittent renewables in TIMES models.

Kvalbein, Lisa; Seljom, Pernille Merethe Sire. 2020, SUMMER 2020 SEMI-ANNUAL ETSAP MEETING. IFEVitenskapelig foredrag

TIMES energy system models, Theory and Application .

Seljom, Pernille Merethe Sire; Rosenberg, Eva; Espegren, Kari Aamodt; Lind, Arne. 2019, PhD Winter School 2019 - Energy Market Modelling. IFE, UIOVitenskapelig foredrag

State of Health Prediction of Li-ion Batteries using Incremental Capacity Analysis and Support Vector Regression.

Vatani, Mohsen; Szerepko, Mariusz; Vie, Preben Joakim Svela. 2019, IEEE Milan PowerTech. IFE, UIOVitenskapelig foredrag

Electrical and Magnetic Behavior of GdOH Thin Films: a Search for Hydrogen Anion Superconductivity.

Mikheenko, Pavlo; Baba, Elbruz Murat; Karazhanov, Smagul. 2019, 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties. IFE, UIOVitenskapelig foredrag

Changes in Thermal Stability of Cyclic Aged Commercial Lithium-Ion Cells.

Lian, Torleif; Vie, Preben Joakim Svela; Gilljam, Martin; Forseth, Sissel. 2019, 235th ECS Meeting. FFI, IFEVitenskapelig foredrag

Utslippsreduksjoner i transport Modellutvikling og analyse.

Espegren, Kari Aamodt. 2019, Fornybarsamling for Høgskulen på Vestlandet. IFEVitenskapelig foredrag

Integrated Energy and Transport Systems - From Decarbonization to Zero Emission.

Ulleberg, Øystein. 2019, International VISTA seminar. IFEVitenskapelig foredrag
1 - 10 av 329 | Neste | Siste »