Cristin-person-ID: 1010122
Person

Elise Mørk Sandås

  • Stilling:
    Spesialingeniør (Lab.)
    ved Avdeling for medisinsk biokjemi ved Oslo universitetssykehus HF
  • Stilling:
    Universitetslektor
    ved Timelønnede TKD ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 67 23 50 00