Cristin-person-ID: 1034774
Person

Sara Mohammadi

  • Stilling:
    Stipendiat
    ved DIS Digital infrastruktur og sikkerhet ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Detecting false data injection attacks in peer to peer energy trading using machine learning.

Mohammadi, Sara; Eliassen, Frank; Zhang, Yan; Jacobsen, Hans-Arno. 2021, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. UIOVitenskapelig artikkel

Effects of false data injection attacks on a local P2P energy trading market with prosumers.

Mohammadi, Sara; Eliassen, Frank; Zhang, Yan. 2020, IEEE. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 2 av 2