Cristin-person-ID: 12162
Person

Aktiv cristin-person Christian-Emil Smith Ore

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Digital dokumentasjon - vitenskapelige ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Resultater

Comparing Orthographies in Space and Time through Lexicographic Resources.

Ore, Christian-Emil Smith; Grønvik, Oddrun. 2018, UIO, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Bokmål og nynorsk samindeksert - Metaordboka som verktøy for jamføring og utforsking av ordtilfang.

Ore, Christian-Emil Smith; Grønvik, Oddrun. 2018, UIO, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Oceans of Data: Creating a Safe Haven for Information.

Ore, Christian-Emil Smith. 2018, Archaeopress. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Edisjonsfilologi, fjernlesning og digitale utgaver.

Ore, Christian-Emil Smith. 2017, Svenska vitterhetssamfundet. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

What should the electronic dictionary do for you - and how?

Ore, Christian-Emil Smith; Grønvik, Oddrun. 2017, Novus Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel