Cristin-person-ID: 127662
Person

Einar Hope

  • Stilling:
    Professor emeritus
    ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Resultater

Optimal investment in market-based power systems. Market and regulatory issues.

Hope, Einar; Skjeret, Frode Andre. 2017, SNF, NHHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Studier i konkurranse- og energipolitikk. Utvalgte skrifter i samling, 2004 - 2016.

Hope, Einar. 2017, NHHVitenskapelig antologi/Konferanseserie

A National Energy Strategy 1913-1917.

Gabrielsen, Roy H.; Aam, Sverre; Bendiksen, Kjell Hugo; Faanes, Hans Haakon; Hope, Einar; Rytter, Erling; Åm, Knut; Killingtveit, Ånund; Johnson, Hein. 2013, SINTEFEN, NTNU, UIO, NHHRapport

Vindkraft og vannkraft : Norge som kraftbatteri for Europa?

Hope, Einar. 2011, Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. NHHVitenskapelig artikkel

Offentlig regulering og politisk styring.

Hope, Einar. 2011, Samfunnsøkonomen. NHHLeserinnlegg