Cristin-person-ID: 12796
Person

Pål Fugelli

  • Stilling:
    Senioringeniør
    ved Datafangst og samlingsforvaltning ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Profesjonsutdanning • Epistemologi • Sosiolingvistikk • Kommunikasjonsteori • Psykologi • Læring • Pedagogisk teori

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

Moving psychological assessment out of the controlled laboratory setting: Practical challenges.

Holmlund, Terje Bektesevic; Foltz, Peter W.; Cohen, Alex S.; Johansen, Håvard D.; Sigurdsen, Randi; Fugeli, Pål; Bergsager, Dagfinn; Cheng, Jian; Bernstein, Jared; Rosenfeld, Elizabeth mfl.. 2019, Psychological Assessment. UIT, USA, UNIVLOUIS, UIO, UoCaBVitenskapelig artikkel

Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children-the PreventADALL study.

Carlsen, Karin C. Lødrup; Rehbinder, Eva Maria; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Monica Hauger; Fatnes, Thea Aspelund; Fugeli, Pål; Granum, Berit; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M mfl.. 2018, Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. KAROLINSKA, NMBU, FHI, CHUV, UIO, UdL, OUS, KI, ØSTFOLDBrev til redaktøren

Shared prolepsis and intersubjectivity in open source development: expansive grounding in distributed work.

Fugeli, Pål; Lahn, Leif Christian; Mørch, Anders Irving. 2013, ACM Publications. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Profesjonslæring i endring. Sluttrapport til NFRs KUL program.

Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian; Nerland, Monika ; Smeby, Jens-Christian; Klette, Kirsti; Fugeli, Pål; Christiansen, Bjørg; Karseth, Berit; Carlsten, Tone Cecilie; Mathisen, Arve. 2008, UIORapport

On representations of open knowledge - exploring relations to distributed epistemic practices.

Fugeli, Pål. 2007, 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. UIOPoster
1 - 5 av 5