Cristin-person-ID: 13488
Person

Rolf Lindemann

  • Stilling:
    Seksjonsoverlege
    ved Nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinformasjon

Telefon
22118663

Resultater Resultater

Et nyfødt barn med petekkier.

Eriksen, Beate Horsberg; Husebekk, Anne; Fugelseth, Drude; Salberg, Karen Reistad; Lindemann, Rolf. 2013, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIT, HELSEMR, UNN, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Benefit and risk assessment of breastmilk for infant health in Norway. Opinion of the Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety.

Meltzer, Helle Margrete; Brandtzæg, Per; Knutsen, Helle Katrine; Løland, Beate Fossum; Odland, Jon Øyvind; Skåre, Janneche Utne; Torheim, Liv Elin; Amlund, Heidi; Arukwe, Augustine; Bernhoft, Aksel mfl.. 2013, NIBIO, UIT, FHI, NTNU, OUS, UIA, DNV, HAVFORSK, UIB, VETINST, NMBU, OSLOMET, VKM, UIO, UISRapport

Stress hos fedre til moderat og lett premature i barnets første leveår.

Ravn, Ingrid Helen; Lindemann, Rolf; Smeby, Nina Aarhus; Bunch, Eli Haugen; Sandvik, Leiv; Smith, Lars. 2013, Psykisk helse i tiden rundt fødsel. OSLOMET, UIO, OUS, RBUPVitenskapelig foredrag

The effects of an early intervention: A randomized controlled trial.

Ravn, Ingrid Helen; Kynø, Nina Margrethe; Smeby, Nina Aarhus; Lindemann, Rolf; Bunch, Eli Haugen; Sandvik, Leiv; Smith, Lars. 2013, 3 rd International Health Nursing Contribution to Primary Health Care. OSLOMET, UIO, OUS, RBUPPoster

The effects of an early intervention on maternal confidence in mothers of moderately and late preterm infants- A randomized controlled trial.

Ravn, Ingrid Helen; Kynø, Nina Margrethe; Smeby, Nina Aarhus; Lindemann, Rolf; Bunch, Eli Haugen; Sandvik, Leiv; Smith, Lars. 2013, Quality of Life Research. OSLOMET, UIO, OUS, RBUPSammendrag/abstract
1 - 5 av 40 | Neste | Siste »