Cristin-person-ID: 13887
Person

Jo Kramer-Johansen

 • Stilling:
  Overlege
  ved Avdeling for anestesiologi ved Oslo universitetssykehus HF
 • Stilling:
  Overlege
  ved Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF
 • Stilling:
  Overlege
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin ved Oslo universitetssykehus HF
 • Stilling:
  Professor
  ved Prehospital avdeling ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anestesiologi

Emneord

Gjenoppliving

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

Mechanical active compression-decompression versus standard mechanical cardiopulmonary resuscitation: A randomised haemodynamic out-of-hospital cardiac arrest study.

Berve, Per Olav; Hardig, Bjarne Madsen; Skålhegg, Tore; Kongsgaard, Håvard; Kramer-Johansen, Jo; Wik, Lars. 2021, Resuscitation. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Effect of a positive pressure ventilation-refresher program on ventilation skill performance during simulated newborn resuscitation.

Niles, Dana N; Skåre, Christiane; Foglia, Elizabeth E; Insley, Elena; Cines, Courtney; Olasveengen, Theresa M.; Ballester, Lance S; Ades, Anne; Posencheg, Michael; Nadkarni, Vinay M. mfl.. 2021, Resuscitation Plus. UIOVitenskapelig artikkel

Case completeness in the Norwegian Cardiac Arrest Registry.

Alm-Kruse, Kristin; Tjelmeland, Ingvild Beathe Myrhaugen; Kongsgård, Håvard Wahl; Kvåle, Rune; Kramer-Johansen, Jo. 2021, Resuscitation Plus. HAUKELAND, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Tidal volume measurements via transthoracic impedance waveform characteristics: The effect of age, body mass index and gender. A single centre interventional study.

Berve, P.O.; Irusta, Unai; Kramer-Johansen, Jo; Skålhegg, T.; Aramendi, Elisabete; Wik, Lars. 2021, Resuscitation. UdPVHU, SPANIA, OUSVitenskapelig artikkel

Protocol for a cohort study of the impact of the COVID-19 pandemic on the rate and incidence of bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) after out-of-hospital cardiac arrest.

Tjelmeland, Ingvild B M; Wnent, Jan; Masterson, Siobhan; Kramer-Johansen, Jo; Gräsner, Jan-Thorsten. 2021, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. NUI, UoN, UIO, TYSKLAND, UKSH, IRLAND, OUSShort communication
1 - 5 av 225 | Neste | Siste »