Cristin-person-ID: 13992
Person

Thor Einar Andersen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole

Resultater Resultater

Mandatory health screen to rule out risk of sudden death in footballers not fail-safe.

Berge, Hilde Moseby; Andersen, Thor Einar; Bahr, Roald. 2018, NIHIntervju

Hvordan forebygge plutselig hjertedød i idrett?

Andersen, Thor Einar; Bahr, Roald; Berge, Hilde Moseby. 2018, NIHIntervju

Skadeinsidensen blant junior elite fotballspillere.

Kleppen, Michael; Dalen-Lorentsen, Torstein; Vagle, Markus; Martin, Kevin Nordanger; Bjørneboe, John Andreas; Harøy, Joar; Andersen, Thor Einar. 2018, Idrettsmedisinsk høstkongress . USN, NIHVitenskapelig foredrag

Return to play following hamstring muscle injury.

Andersen, Thor Einar; Wangensteen, Arnlaug; Dyk, Nicole van; Pruna, Ricard. 2018, NIHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Exercise prescription for muscle injury.

Glasgow, Phil; Andersen, Thor Einar; Clarsen, Benjamin. 2018, NIHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 404 | Neste | Siste »