Cristin-person-ID: 14797
Person

Aktiv cristin-person Kari Toverud Jensen

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon

Resultater

PHD THESIS IN NURSING SCIENCE: RELEVANCE OR ACADEMISATION?

Jensen, Kari Toverud. 2018, Nordisk sygeplejeforskning. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Kunnskapsutvikling i palliasjon gjennom simulering og klinisk praksis.

Valen, Kristin; Holm, Anne Lise; Jensen, Kari Toverud; Grov, Ellen Karine. 2018, Simulering virker – vet vi hvorfor, hvordan og når?. OSLOMET, HVLPoster

The challenge of the biosciences in nurse education: A literature review.

Jensen, Kari Toverud; Knutstad, Unni; Fawcett, Tonks. 2018, Journal of Clinical Nursing. TUOE, OSLOMETVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Kunnskapsutvikling i palliasjon gjennom simulering og klinisk praksis.

Valen, Kristin; Holm, Anne Lise; Jensen, Kari Toverud; Grov, Ellen Karine. 2017, "Kunnskap for kvalitet". OSLOMET, HVLPoster

Does nursing science inform nursing practice?

Jensen, Kari Toverud. 2016, Sykepleiekongressen 2016. OSLOMETPoster