Cristin-person-ID: 14897
Person

Aktiv cristin-person Alf Petter Høgberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Resultater

Kriminalstatistikkens betydning for ideen om det åpne og liberale samfunn.

Høgberg, Alf Petter. 2017, Eskelandseminaret på Slirå. UIOVitenskapelig foredrag

Forvaltningsrettslig preklusjon.

Høgberg, Alf Petter. 2017, Kritisk juss. UIOShort communication

Helseforetaksmodellen – Organisering av helseforetak – juridiske konsekvenser av ulike organiseringsmodeller.

Høgberg, Alf Petter. 2017, Den 11. nasjonale helserettskonferansen. UIOFaglig foredrag

Strafferett.

Høgberg, Alf Petter; Eskeland, Ståle. 2017, Cappelen Damm Akademisk. UIOLærebok

Obligasjonsrett.

Hov, Jo; Høgberg, Alf Petter. 2017, UIOVitenskapelig monografi