Cristin-person-ID: 15177
Person

Dag Øistein Endsjø

  • Stilling:
    Professor
    ved Religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

God grunn til bekymring / Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har fremdeles god grunn til å være bekymret på grunn av mange konservative kristne.

Endsjø, Dag Øistein. 2019, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UIOKronikk

Jenny konverterte til mormonerkirken.

Endsjø, Dag Øistein. 2019, UIOIntervju

Menneskerettsalliansens uttalelse om Prop. 81 L (2016-2017) likestillings- og diskrimineringsloven) .

Endsjø, Dag Øistein. 2017, Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) Prop. 81 L (2016-2017). UIOVitenskapelig foredrag

Menneskerettsalliansens høringsuttalelse om utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet til Justis- og beredskapsdepartementet .

Endsjø, Dag Øistein. 2018, UIORapport

Menneskerettsalliansens høringsuttalelse om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne- og likestillingsdepartementet.

Endsjø, Dag Øistein; Remø, John Jeannette Solstad. 2016, UIBRapport
1 - 5 av 656 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2012 - Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet