Cristin-person-ID: 15177
Person

Dag Øistein Endsjø

  • Stilling:
    Professor
    ved Religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Menneskerettsalliansens uttalelse om Prop. 81 L (2016-2017) likestillings- og diskrimineringsloven) .

Endsjø, Dag Øistein. 2017, Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) Prop. 81 L (2016-2017). UIOVitenskapelig foredrag

Menneskerettsalliansens høringsuttalelse om utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet til Justis- og beredskapsdepartementet .

Endsjø, Dag Øistein. 2018, UIORapport

Menneskerettsalliansens høringsuttalelse om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne- og likestillingsdepartementet.

Endsjø, Dag Øistein; Remø, John Jeannette Solstad. 2016, UIBRapport

Menneskerettsalliansens høringsuttalelse om Utenriksdepartementets vurdering av endringer av nasjonal institusjon for menneskerettigheter til Utenriksdepartementet.

Endsjø, Dag Øistein. 2013, UIBRapport

Menneskerettsalliansens høringsuttalelse om forslag til rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til Barne- og likestillingsdepartementet.

Endsjø, Dag Øistein. 2013, UIBRapport
1 - 5 av 654 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2012 - Formidlingsprisen ved Det humanistiske fakultet