Cristin-person-ID: 16204
Person

Kirsten Kjelsberg Osen

  • Stilling:
    Gjest
    ved Nevrale systemer ved Universitetet i Oslo

Resultater

Minneord: Hans A. Dahl.

Jensen, Jørgen; Storm-Mathisen, Jon; Bergersen, Linda Hildegard; Wærhaug, Ola; Samuelsen, Gunnar; Osen, Kirsten Kjelsberg. 2017, Tidsskrift for Den norske laegeforening. UIO, NIHBrev til redaktøren

Enriching and Adding Detail to the Waxholm Space Rat Brain Reference Atlas.

Imad, Jala; Osen, Kirsten Kjelsberg; Clascá, Francisco; Wennberg, Arvind E.; Coello, Sebastian Christopher; Csúcs, Gergely; Papp, Eszter Agnes; Bjaalie, Jan G.; Leergaard, Trygve Brauns. 2017, Neuroscience 2017. UAdM, UIOPoster

Enriching and adding detail to the Waxholm Space rat brain reference atlas.

Imad, Jala; Kleven, Heidi; Clascá, Francisco; Wennberg, Arvind Eirik; Osen, Kirsten Kjelsberg; Coello, Sebastian Christopher; Csúcs, Gergely; Papp, Eszter Agnes; Witter, Menno; Bjaalie, Jan G. mfl.. 2017, Human Brain Project annual summit. NTNU, UIOPoster

Ufattelige lidelser : hvorfor atomvåpen må forbys.

Mæland, John Gunnar; Hamfjord, Julian; Hilt, Bjørn; Osen, Kirsten Kjelsberg. 2016, OSLOMET, NTNU, UIO, UIBPopulærvitenskapelig bok

Observations on hippocampal mossy cells in mink (Neovison vison) with special reference to dendrites ascending to the granular and molecular layers.

Blackstad, Jan Sigurd Beddari; Osen, Kirsten Kjelsberg; Scharfman, Helen E.; Storm-Mathisen, Jon; Blackstad, Theodor; Leergaard, Trygve Brauns. 2016, Hippocampus. UIO, NYUVitenskapelig artikkel