Cristin-person-ID: 16693
Person

Benedikte Moltumyr Høgberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Grunnlova forbyr ikkje internasjonale militæroperasjonar.

Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2019, Aftenposten. UIO, UIBLeserinnlegg

Lærdommen fra Libya er at Grunnloven bør endres.

Holmøyvik, Eirik; Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2018, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UIO, UIBKronikk

Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen.

Befring, Anne Kjersti Cecelia; Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2018, Lov og Rett. UIOFagartikkel

Tap av statsborgerskap - Særlig om fremmedkrigere og skade på nasjonens vitale interesser.

Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2017, Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. UIOVitenskapelig artikkel

Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett.

Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2017, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 66 | Neste | Siste »