Cristin-person-ID: 16693
Person

Benedikte Moltumyr Høgberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Resultater

Unødig omkamp – om religionsfrihet, diskrimineringsvern og legalitet i fastlegeordningen.

Befring, Anne Kjersti Cecelia; Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2018, Lov og Rett. UIOVitenskapelig artikkel

Tap av statsborgerskap - Særlig om fremmedkrigere og skade på nasjonens vitale interesser.

Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2017, Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. UIOVitenskapelig artikkel

Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett.

Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2017, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Ellen Lexerød Hovlid: Vern av privatlivets fred.

Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2016, Tidsskrift for rettsvitenskap. UIOAnmeldelse

Rettighetsbegreper i Grunnloven. Illustrert ved retten til utdannelse og grunnleggende opplæring i § 109.

Høgberg, Benedikte Moltumyr. 2016, Gyldendal Juridisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel