Cristin-person-ID: 1780
Person

Aktiv cristin-person Ulf Stridbeck

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Resultater

Om Gjenopptakelseskommisjonens gjenåpningsprosent.

Stridbeck, Ulf. 2018, Tidsskrift for strafferett. UIOLeder

Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge.

Jakobsen, Kristina Kepinska; Stridbeck, Ulf; Langballe, Åse. 2018, Tidsskrift for strafferett. NKVTS, PHS, UIOVitenskapelig artikkel

Misforstått kritikk.

Magnussen, Svein; Eilertsen, Dag-Erik; Stridbeck, Ulf; Teigen, Karl Halvor; Wessel, Ellen Margrethe. 2017, Tidsskrift for rettsvitenskap. UIOShort communication

The Judge Cervin case from Sweden 1941-42.

Stridbeck, Ulf. 2017, Workshop on Judicial Resistance. UIOVitenskapelig foredrag

NOU 2016:24 - under debatt.

Rui, Jon Petter; Stridbeck, Ulf. 2017, Tidsskrift for strafferett. UIO, UIBLeder