Cristin-person-ID: 18036
Person

Tone Linn Wærstad

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Tone L. Wærstad

Sammendrag

Bakgrunn

Tone Linn Wærstad er født i 1977. Hun ble cand.mag ved Universitet i Oslo i 2002 og ble cand.jur ved Universitetet i Oslo i 2006. Hun var vitenskapelig assistent ved Avdeling for kvinnerett i 2005-2006 der hun skrev spesialoppgaven Retten til ikke å bli diskriminert ved skilsmisse. En rettsantropologisk studie av skilte muslimske innvandrerkvinner i Norge. Hun var ansatt som vitenskapelig assistent og forskningskonsulent ved Institutt for offentlig rett og forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) i 2006-2007 og tiltrådte som universitetsstipendiat 1. juni 2007. Hun er tilknyttet forskergruppen RIKS.

Forskningsfelt

Tone Linn Wærstad jobber med familierett, rettspluralisme, menneskerettigheter og diskrimineringsvern. Hennes doktorgradsprosjekt tar for seg hvordan rettslig og kulturell diversitet behandles og eventuelt formaliseres i rettssystemet, i lys av det internasjonale diskrimineringsvernet. Prosjektet er en del av det IMER-finansierte prosjektet: Fra formelle til reelle rettigheter. Minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst. Les mer om prosjektet her

Undervisning

Tone Linn Wærstad underviser i familie- og arverett, internasjonal kvinnerett, rettskildelære og menneskerettigheter. Hun veileder studenter som skriver i fagområdene familierett, diskrimineringsrett og menneskerettigheter.

Tittel

Tone L. Wærstad

Resultater Resultater

Transnasjonal familierett sett i et kvinneperspektiv.

Wærstad, Tone Linn. 2022, Cappelen Damm Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Hvordan regulering av elektronisk identifikasjon (eID) påvirker nære relasjoner og fører til sårbarhet for rettighetsbrudd. .

Wærstad, Tone Linn. 2021, Lunsjseminar - Tone Sverdrup 70 år. UIOVitenskapelig foredrag

The concept of marriage challenged in Norwegian law; examples of informal marriages and child marriages. .

Wærstad, Tone Linn. 2021, The Third Annual FamLaPP Workshop, , . UIOVitenskapelig foredrag

Når er et ekteskap gyldig inngått i utlandet, jf. ekteskapsloven § 18 a første ledd første punktum?

Wærstad, Tone Linn. 2021, Gyldendal Akademisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Livsfelleskap – Rettsfelleskap. Festsskrift til Tone Sverdrup.

Asland, John; Fredwall, Katrine Kjærheim; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn. 2021, Gyldendal Akademisk. UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 5 av 61 | Neste | Siste »