Cristin-person-ID: 18786
Person

Aktiv cristin-person Per Olav Vandvik

 • Stilling:
  Prosjektleder
  ved Avd Indremedisin ved Sykehuset Innlandet HF
 • Stilling:
  Tilsatt
  ved Div Gjøvik ved Sykehuset Innlandet HF
 • Stilling:
  Prosjektleder
  ved Avd Indremedisin ved Sykehuset Innlandet HF
 • Stilling:
  Forsker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
 • Stilling:
  Forsker
  ved Klinikk for Medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Stilling:
  Professor ii
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Resultater Resultater

Pathways to independence: Towards producing and using trustworthy evidence.

Moynihan, Ray; Bero, Lisa; Hill, Sue; Johansson, Minna; Lexchin, Joel; MacDonald, Helen; Mintzes, Barbara; Pearson, Cynthia; Rodwin, Marc A.; Stavdal, Anna mfl.. 2019, BMJ. British Medical Journal. USA, SU, UoC, STORBRITAN, JGH, SYDNEY, YORKU, INNLANDET, MCGILL, SVERIGE, UoL, TYSKLAND, COCHRANE, BOND, WHO, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Tarmkreftscreening, eller ikke?

Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Murphy, Silje Bjerkelund; Heen, Anja Fog; Kalager, Mette; Bretthauer, Michael. 2019, Tidsskrift for Den norske legeforening. DIAKONSYK, UIO, OUS, INNLANDETKronikk

Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a microsimulation modelling study.

Buskermolen, Maaike; Cenin, Dayna R; Helsingen, Lise M.; Guyatt, Gordon; Vandvik, Per Olav; Haug, Ulrike; Bretthauer, Michael; Lansdorp-Vogelaar, Iris. 2019, BMJ. British Medical Journal. MCMASTER, FSF, UIO, EMC, OUS, UB, UWAVitenskapelig artikkel

Colorectal cancer screening with faecal testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a systematic review and network meta-analysis.

Jodal, Henriette C.; Helsingen, Lise M.; Anderson, Joseph C.; Lytvyn, Lyubov; Vandvik, Per Olav; Emilsson, Louise. 2019, BMJ Open. HSPH, MCMASTER, UoCHC, FSF, VAMC, UIO, LDS, OUS, SVERIGEVitenskapelig artikkel

Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: A clinical practice guideline.

Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Agoritsas, Thomas; Lytvyn, Lyubov; Anderson, Joseph C.; Auer, Reto; Murphy, Silje Bjerkelund; Almadi, Majid Abdulrahman; Corley, Douglas A mfl.. 2019, BMJ. British Medical Journal. USA, CANADA, MCMASTER, UoCHC, DIAKONSYK, UoC, VAMC, OUS, INNLANDET, UB, MCGILL, KAISERDOR, SFGH, DAR, FSF, UIO, LDS, EMC, HUG, UdL, JASVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 201 | Neste | Siste »