Cristin-person-ID: 1899
Person

Aktiv cristin-person Kirsten Sandberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Sted
Institutt for offentlig rett, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kirsten Sandberg

Sammendrag

Cand.jur. 1980. Ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling 1980-82, dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete 1982-84 og konstituert dommer i Hålogaland lagmannsrett noen måneder i 1988. Hun har arbeidet ved Universitetet i Oslo siden 1985, først som stipendiat og amanuensis, og tok i 2003 doktorgraden på avhandlingen "Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse". Professor fra 2004. Instituttleder ved Institutt for offentlig rett, UiO, 2005-2009, studiedekan ved Det juridiske fakultet 2012-2013. Medlem av FNs barnekomite 2011-2019, leder av komiteen i to år fra mai 2013.

Forskningsfelt:
Hovedsakelig barnerett. For tiden særlig barnekonvensjonen, både internasjonalt og dens gjennomføring i norsk rett, men også barnevernloven og barneloven. Har også arbeidet med emner innen forvaltningsrett og kvinnerett.

Tittel

Kirsten Sandberg

Resultater Resultater

Incorporating the CRC in Norway.

Sandberg, Kirsten. 2021, Intersentia. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

In the Best Interest of the Child: the Norwegian Approach to Child Protection.

Melinder, Annika Maria D; Albrechtsen, Malin; Sandberg, Kirsten. 2021, International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice. UIOVitenskapelig artikkel

Legal Protection of Refugee and Migrant Children.

Lindholm, Jesper; Sandberg, Kirsten. 2020, DJØF Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først?

Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga. 2020, Rett24.no. FHI, UIOKronikk

Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge.

Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten. 2020, Universitetsforlaget. FHI, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 5 av 122 | Neste | Siste »