Cristin-person-ID: 1899
Person

Aktiv cristin-person Kirsten Sandberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Kirsten Sandberg

Sammendrag

Cand.jur. 1980. Ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling 1980-82, dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete 1982-84 og konstituert dommer i Hålogaland lagmannsrett noen måneder i 1988. Hun har arbeidet ved Universitetet i Oslo som stipendiat og amanuensis siden 1985, og tok i 2003 doktorgraden på avhandlingen "Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse". Professor fra 2004, instituttleder ved Institutt for offentlig rett, UiO, 2005-2009, studiedekan ved Det juridiske fakultet 2012-2013. Medlem av FNs barnekomite 2011-2015, leder av komiteen fra mai 2013.

Forskningsfelt:
Hovedsakelig barnerett. For tiden særlig barnekonvensjonen. Har også arbeidet med emner innen forvaltningsrett og kvinnerett.

Tittel

Kirsten Sandberg

Resultater

The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the Child.

Sandberg, Kirsten. 2017, Routledge. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

– Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon.

Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten; Hellum, Anne. 2017, UIOIntervju

Et barnekonvensjonsblikk på katolske presters seksuelle misbruk av barn.

Sandberg, Kirsten. 2017, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Barnets beste som rettighet.

Sandberg, Kirsten. 2016, Gyldendal Juridisk. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Barnets beste i skolen.

Sandberg, Kirsten. 2016, Universitetsforlaget. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel