Cristin-person-ID: 1899
Person

Aktiv cristin-person Kirsten Sandberg

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

Sted
Institutt for offentlig rett, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Kirsten Sandberg

Sammendrag

Cand.jur. 1980. Ansatt i Justisdepartementets Lovavdeling 1980-82, dommerfullmektig ved Tromsø byfogdembete 1982-84 og konstituert dommer i Hålogaland lagmannsrett noen måneder i 1988. Hun har arbeidet ved Universitetet i Oslo siden 1985, først som stipendiat og amanuensis, og tok i 2003 doktorgraden på avhandlingen "Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse". Professor fra 2004. Instituttleder ved Institutt for offentlig rett, UiO, 2005-2009, studiedekan ved Det juridiske fakultet 2012-2013. Medlem av FNs barnekomite 2011-2019, leder av komiteen i to år fra mai 2013.

Forskningsfelt:
Hovedsakelig barnerett. For tiden særlig barnekonvensjonen, både internasjonalt og dens gjennomføring i norsk rett, men også barnevernloven og barneloven. Har også arbeidet med emner innen forvaltningsrett og kvinnerett.

Tittel

Kirsten Sandberg

Resultater Resultater

Children's participation in Family Law proceedings.

Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten. 2019, Universitetsforlaget. NKVTS, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Barns deltakelse.

Skjørten, Kristin; Sandberg, Kirsten. 2019, Boklansering Child rights in Norway: An implementation paradox?. NKVTS, UIOVitenskapelig foredrag

Ulogisk fra EMD?

Sandberg, Kirsten. 2018, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. UIOLeder

Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn .

Hellum, Anne; Sandberg, Kirsten. 2018, UIOIntervju

A child rights approach to child protection.

Sandberg, Kirsten. 2018, NBK 2018, Nordic Congress on Child Welfare. UIOFaglig foredrag
1 - 5 av 104 | Neste | Siste »