Cristin-person-ID: 20701
Person

Kristin Marie Haugevik

  • Stilling:
    Forsker
    ved Utenrikspolitikk og diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Kontaktinformasjon

Resultater

Towards more Nordic cooperation?

Haugevik, Kristin M.. 2018, Germany and the Nordics – cooperation with a perspective on the Nordic region in Europe’s new security landscape. NUPIFaglig foredrag

Norge, Norden og brexit. Seminar med Atle Leikvoll og Kristin Haugevik.

Haugevik, Kristin M.. 2018, Møte i LOs brexit-utvalg. NUPIFaglig foredrag

Vennskapene som beveger verden.

Haugevik, Kristin M.; Isbrekken, Ane Teksum. 2018, NUPIIntervju i media

Hvor går Storbritannia? Brexit og veien videre.

Haugevik, Kristin M.. 2018, Forsvarets Høgskole. NUPIFaglig foredrag

Brexit og veien videre – for Storbritannia og det norsk-britiske forholdet.

Haugevik, Kristin M.. 2018, Fagseminar for lærere i videregående skole. NUPIFaglig foredrag