Cristin-person-ID: 21668
Person

Aktiv cristin-person Gro Hagemann

  • Stilling:
    Gjest
    ved Historie ved Universitetet i Oslo

Resultater

Paradise lost? Social Citizenship in Norway and Sweden.

Hagemann, Gro. 2017, Columbia University Press. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Can we still have it all? Considering the Standing of Social Citizenship in Norwegian and Swedish Welfare States.

Hagemann, Gro. 2014, Shifting Notions of Social Citizenship: The "Two West". UIOVitenskapelig foredrag

Kvinner - annenrangs borgere?

Hagemann, Gro. 2014, Nytt Norsk Tidsskrift. UIOVitenskapelig artikkel

Fra Grue til Øvrebyen.

Hagemann, Gro. 2013, Pax Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Diskriminering?

Hagemann, Gro. 2013, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIOFaglig kapittel