Cristin-person-ID: 22045
Person

Aktiv cristin-person Anne Hellum

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Anne Hellum

Sammendrag

Bakgrunn

Anne Hellum er født i 1952. Hun er cand.jur. ved Universitetet i Oslo 1981, mellomfagstillegg i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 1985 og dr.juris ved Universitetet i Oslo i 1998 med avhandling Women's Human Rights and Legal Pluralism. Professor ved Institutt for offentlig rett i 2000. Ansatt ved Institutt for offentlig rett siden 1987. Hun er gjesteprofessor ved the Southern and Eastern African Center in Women_s Law at the University of Zimbabwe (SEARCWL). Hellum er ansvarlig lærer i kvinnerett og faglærer i rettsosiologi. Hun er leder for Avdeling for kvinnerett, medlem av forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet og medlem av rådet for Institutt for offentlig rett. Hellum er redaktør av Kvinnerettslig skriftserie og medredaktør av det internasjonale tidsskriftet Global Journal of Law and Social Justice

Forskningsfelt

Hun er leder av forskergruppen i rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) ved Det juridiske fakultet. Sammen med professor Hege Skjeie ved Institutt for statsvitenskap leder hun det tverrfaglige forskningsprosjektet Demokrati, religion, kjønn og menneskerettigheter som er finansiert av NFR (DEMROK). Hun leder prosjektet Bistandsrelevant kvinnerett. Videre er hun medlem av den tverrfaglige forskergruppen kulturell kompleksitet i det nye Norge og Fra formelle til reelle rettigheter - minoritetskvinners diskrimineringsvern ved Universitetet i Oslo. Hun er med i forskningprosjektet "Should states ratify Human Rights Conventions? " ved Senter for grunnforskning.

Undervisning

 

Tittel

Anne Hellum

Resultater Resultater

Rapport fra praktikum med JURK i diskriminerings- og likestillingsrett.

Hellum, Anne; Vittersten, Rikke. 2020, Kvinnerettslig skriftserie. UIOVitenskapelig artikkel

Covid-19 and the quest for inclusive health information.

Sandvik, Kristin Bergtora; Hellum, Anne; Valland, Tatanya; Erdal, Marta Bivand. 2020, IHP (International Health Policies). UIO, PRIOKronikk
1 - 5 av 215 | Neste | Siste »