Cristin-person-ID: 22431
Person

Tyge Greibrokk

  • Stilling:
    Gjest
    ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Analytisk kjemi • Kjemi

Emneord

Massespektrometri • Miljøgifter • Separasjonsvitenskap • Kromatografi • Mikrokolonner • SFC, SFE • Proteomikk • Peptider • LC-NMR • HPLC-MS

Resultater Resultater

Open Tubular Enzyme Reactors (OTERs) for On-line Protein Digestion in Liquid Chromatography Mass Spectrometry Proteomics.

Brandtzaeg, Ole Kristian. 2014, NMBU, UIOMastergradsoppgave

Comparing methods for sensitive determination of Hedgehog active oxysterols.

Vesterdal, Caroline. 2015, UIOMastergradsoppgave

Determination and identification of neuropeptides in rat brain tissues.

Mihailova, Albena Tzankova. 2007, UIODoktorgradsavhandling

On-line multidimensional LC-techniques. Determinations of known and unknown compounds in limited and complex samples.

Wilson, Steven Ray Haakon. 2007, Unipub forlag. UIODoktorgradsavhandling

Synthesis of metal-organic frameworks: materials with potential applications in catalysis.

Szeto, Kai Chung. 2008, UIODoktorgradsavhandling
1 - 5 av 560 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2013 - Golay Award
  • 2006 - Norsk Kjemisk Selskaps ærespris i analytisk kjemi
  • 2005 - Norsk Kjemisk Selskaps ærespris i analytisk kjemi