Cristin-person-ID: 22506
Person

Jan Terje Lifjeld

  • Stilling:
    Professor
    ved Evolusjonær kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi • Molekylærbiologi

Emneord

Atferdsøkologi • Genetisk diversitet • Ornitologi • Zoologi • Systematikk • Økologi

Region

  • Nord-Amerika
  • Europa

Resultater Resultater

Correction to: When Older Males Sire More Offspring—Increased Attractiveness or Higher Fertility? (Behavioral Ecology and Sociobiology, (2022), 76, 5, (61), 10.1007/s00265-022-03170-0).

Lifjeld, Jan Terje; Kleven, Oddmund; Fossøy, Frode; Jacobsen, Frode; Laskemoen, Terje; Rudolfsen, Geir; Robertson, Raleigh J.. 2022, Behavioral Ecology and Sociobiology. UIT, OSLO, UIO, NINA, QUEENSErrata

Effects of fixatives and storage duration on avian sperm morphology.

Grønstøl, Gaute; Danielsen, Marie; Cramer, Becky; Johannessen, Lars Erik; Johnsen, Arild; Whittington, Emma; Lifjeld, Jan Terje. 2022, Journal of Ornithology. UIOVitenskapelig artikkel

MHC-based mate choice in bluethroats.

Rekdal, Silje Larsen; Anmarkrud, Jarl Andreas; Lifjeld, Jan Terje; Johnsen, Arild. 2022, ESEB Congress. UIOPoster

Selection on sperm size in response to promiscuity and variation in female sperm storage organs.

Yilma, Zelealem Belaineh; Lifjeld, Jan Terje. 2022, Congress of the European Society for Evolutionary Biology. UIOPoster

Female extra-pair copulation for direct fitness benefits: A cautionary note.

Lifjeld, Jan Terje; Slagsvold, Tore. 2022, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. UIOBrev til redaktøren
1 - 5 av 213 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2003 - Forskningsprisen ved UiO