Cristin-person-ID: 22591
Person

Aktiv cristin-person Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

  • Stilling:
    Universitetsdirektør
    ved UiO:Ledelsen og støtteenheter ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Sammendrag

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitet i Oslo i 2007. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret.

Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren skal etter samråd med rektor forberede og gi tilrådning i saker for styret og er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak. Kontakten mellom rektor (styret) og administrasjonen skal som hovedregel gå via universitetsdirektøren.

Bjørneboe er uteksaminert som cand. med. ved Universitetet i Oslo i 1983 og tok sin dr. med. samme sted i 1987. Hun ble kandidat i helseadministrasjon i 1990. Bjørneboe har vært tilknyttet universitetet i Oslo og universitetet i Tromsø som professor.

Bjørneboe har lang erfaring som leder og har gjennomgått Solstrandsprogrammets lederutvikling. Hun har vært ansatt som administrativ leder i Statens ernæringsråd, direktør i Statens ernæringsråd og kom fra stillingen som assisterende direktør i Sosial- og helsedirektoratet til stillingen som universitetsdirektør.

Tittel

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Resultater

Mat og medisin: nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring, 5. utg.

Drevon, Christian A; Blomhoff, Rune; Bjørneboe, Gunn-Elin Aa.. 2007, Cappelen Damm Høyskoleforlaget. UIOLærebok

Fysisk aktivitet.

Strømme, Sigmund B.; Anderssen, Sigmund A.; Drevon, Christian A.; Blomhoff, Rune; Bjørneboe, Gunn-Elin Aa.. 2007, Cappelen Damm Høyskoleforlaget. UIT, HELSEDIR, UIO, NIHVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Health services´ response to the tsunami disaster.

Larsen, BI; Guldvog, B; Bjørneboe, Gunn-elin aa. 2005, Tidsskrift for Den norske legeforening. UITVitenskapelig artikkel

Relations between high ponderal index at birth, feeding practices and body mass index in infancy.

Lande, B; Andersen, LF; Henriksen, T; Johansson, L; Trygg, KU; Bjørneboe, Gunn-elin aa; Veierod, MB. 2005, European Journal of Clinical Nutrition. UIT, HELSEDIRVitenskapelig artikkel

Relations between high ponderal index at birth, feeding practices and body mass index in infancy.

Lande, Britt; Andersen, Lene Frost; Henriksen, Tore; Bærug, Anne; Johansson, Lars; Trygg, Kerstin Ulla; Bjørneboe, Gunn Elin; Veierød, Marit Bragelien. 2005, European Journal of Clinical Nutrition. UIOVitenskapelig artikkel