Cristin-person-ID: 22742
Person

Eirik Grude Flekkøy

  • Stilling:
    Professor
    ved Porous Media Laboratory SFF ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for kjemi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikk

Emneord

Komplekse systemer • Faststoffysikk • Miljø • Materialvitenskap • Petroleumsforskning • Granulær strømning • Sprekker • Granulære materialer • Sedimentologi • Hydrodynamikk

Resultater Resultater

Coffee is for drinking, tea is for porous media science: intermittent burst dynamics in slow drainage experiments in porous media.

Moura, Marcel; Måløy, Knut Jørgen; Flekkøy, Eirik Grude; Toussaint, Renaud. 2021, InterPore 13th International Conference on Porous Media & Annual Meeting. UIOVitenskapelig foredrag

Complexity: “More is Different” also in porous media flows.

Moura, Marcel; Eriksen, Fredrik Kvalheim; Turquet, Antoine Leo; Flekkøy, Eirik Grude; Toussaint, Renaud; Jankov, Mihailo; Måløy, Knut Jørgen. 2021, 5th Summer School on Flow and Transport in Porous and Fractured Media. UIOVitenskapelig foredrag

Thermal dissipation as both the strength and weakness of matter. A material failure prediction by monitoring creep.

Vincent-Dospital, Tom; Toussaint, Renaud; Cochard, Alain; Flekkøy, Eirik Grude; Måløy, Knut Jørgen. 2021, Soft Matter. UNISTRA, UIOVitenskapelig artikkel

Capillary bulldozing of sedimented granular material confined in a millifluidic tube.

Dumazer, Guillaume; Sandnes, Bjørnar; Måløy, Knut Jørgen; Flekkøy, Eirik Grude. 2020, Physical Review Fluids. UIO, UDL, SWANSEAVitenskapelig artikkel

Hyperballistic Superdiffusion and Explosive Solutions to the Non-Linear Diffusion Equation.

Flekkøy, Eirik Grude; Hansen, Alex; Baldelli, Beatrice. 2021, Frontiers in Physics. NTNU, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 194 | Neste | Siste »