Cristin-person-ID: 22827
Person

Aktiv cristin-person Klaus Høiland

  • Stilling:
    Gjest
    ved Seksjon for genetikk og evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Resultater

Explaining European fungal fruiting phenology with climate variability.

Andrew, Carrie Joy; Heegaard, Einar; Høiland, Klaus; Senn-Irlet, Beatrice; Kuyper, Thomas W.; Krisai-Greilhuber, Irmgard; Kirk, Paul M.; Heilmann-Clausen, Jacob; Gange, Alan C.; Egli, Simon mfl.. 2018, Ecology. NIBIO, UW, UoC, CARDIFF, STORBRITAN, KU, TUM, MUVB, WSL, UoL, UIO, TYSKLAND, WUVitenskapelig artikkel

Trait-dependent distributional shifts in fruiting of common British fungi.

Gange, Alan C.; Heegaard, Einar; Boddy, Lynne; Andrew, Carrie Joy; Kirk, Paul M.; Halvorsen, Rune; Kuyper, Thomas W.; Bässler, Claus; Diez, Jefferey M.; Heilman-Clausen, Jacob mfl.. 2018, Ecography. NIBIO, UoCR, SNMUS, UoC, STORBRITAN, CARDIFF, KU, MUVB, WSL, UoL, CVGZ, UIO, TYSKLAND, WUVitenskapelig artikkel

Sopp, gras, insekt, beitedyr = én symbiose.

Høiland, Klaus. 2017, BIO-konferansen 2017. UIOFaglig foredrag

Studier av ektomykorrhiza på krypvier i sanddynene på Lista.

Høiland, Klaus; Botnen, Synnøve Smebye. 2017, Vintersopptreffet. UIOFaglig foredrag

Spiselige ugras.

Høiland, Klaus. 2017, Foredrag. UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Utmerkelser