Cristin-person-ID: 22844
Person

Aktiv cristin-person Tanja Storsul

  • Stilling:
    Direktør
    ved Institutt for samfunnsforskning

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Forskningsetisk erklæring

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Tanja Storsul

Sammendrag

Tanja Storsul er direktør for Institutt for samfunnsforskning. Hun er dr polit i medievitenskap og har tidligere vært instituttleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke forsket på medienes rammevilkår og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og mediepolitikken. Hun har også forsket på bruk av sosiale medier til politisk deltakelse. Storsul har sittet i flere offentlige utvalg, blant annet Medieeierskapsutredningen, Mediestøtteutvalget (NOU 2010:14) og Akademisk frihet-utvalget (NOU 2006:19). Storsul er medlem av Divisjonsstyret for innovasjon (Forskningsrådet) og DG Connect’s Advisory Forum for Horisont 2020.

Tittel

Tanja Storsul

Resultater

Making (Sense of) Media Innovations.

Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh; Storsul, Tanja. 2019, Amsterdam University Press. UvA, HK, UIO, ISFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Elektronisk infrastruktur og velferdsstaten - en parallellhistorie.

Storsul, Tanja. 2017, Abelia Open. ISFPopulærvitenskapelig foredrag

Medielandskapet i endring. Hva skjer med den offentlige samtalen? - og hvordan var Trump mulig?

Storsul, Tanja. 2017, Medlemsmøte i Steinkjer Seniorforum . ISFPopulærvitenskapelig foredrag

Teknologiendring i et samfunnsperspektiv.

Storsul, Tanja. 2017, Åpning av det nye SU-fakultetet. ISFFaglig foredrag

Discourses of media change - implications for markets, politics and policy.

Storsul, Tanja. 2017, Guest lecture - Centre for Research and Studies in Sociology. ISFFaglig foredrag

Utmerkelser