Cristin-person-ID: 22844
Person

Aktiv cristin-person Tanja Storsul

  • Stilling:
    Direktør
    ved Institutt for samfunnsforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk • Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

IKT og samfunnsendring • Telepolitikk • Mediepolitikk og medieregulering • Nye medier • Demokrati

Region

  • Norden
  • EU

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
+4797585197
Sted
Institutt for samfunnsforskning Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo Besøksadresse: Munthes gt. 31

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Tanja Storsul

Sammendrag

Tanja Storsul er direktør for Institutt for samfunnsforskning. Hun er dr polit i medievitenskap og har tidligere vært instituttleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke forsket på medienes rammevilkår og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og mediepolitikken. Hun har også forsket på bruk av sosiale medier til politisk deltakelse. Storsul har sittet i flere offentlige utvalg, blant annet Medieeierskapsutredningen, Mediestøtteutvalget (NOU 2010:14) og Akademisk frihet-utvalget (NOU 2006:19). Storsul er medlem av Divisjonsstyret for innovasjon (Forskningsrådet) og DG Connect’s Advisory Forum for Horisont 2020.

Tittel

Tanja Storsul

Resultater Resultater

Making (Sense of) Media Innovations.

Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh; Storsul, Tanja. 2019, Amsterdam University Press. UvA, HK, UIO, ISFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Norges gull må være tilgjengelig for forskning.

Fløtten, Tone; Helgøy, Ingrid; Skule, Sveinung; Storsul, Tanja. 2017, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). NORCE, FAFO, ISF, NIFULeserinnlegg

Kommentar til nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Storsul, Tanja. 2017, Lanseringskonferanse - nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang. ISFPopulærvitenskapelig foredrag

Digitalisering av medier og kultur: Penger, makt og innhold.

Storsul, Tanja. 2016, KULMEDIA-konferanse. ISFPopulærvitenskapelig foredrag

Mediebilde i omstilling.

Storsul, Tanja. 2016, Kulturrådets årskonferanse. ISFPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 215 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2005 - Forskertalent 2005