Cristin-person-ID: 22844
Person

Aktiv cristin-person Tanja Storsul

  • Stilling:
    Direktør
    ved Institutt for samfunnsforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk • Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emneord

IKT og samfunnsendring • Telepolitikk • Mediepolitikk og medieregulering • Nye medier • Demokrati

Region

  • Norden
  • EU

Land

  • Norge

Kontaktinformasjon

Telefon
+4797585197
Sted
Institutt for samfunnsforskning Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo Besøksadresse: Munthes gt. 31

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Tanja Storsul

Sammendrag

Tanja Storsul er direktør for Institutt for samfunnsforskning. Hun er dr polit i medievitenskap og har tidligere vært instituttleder og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke forsket på medienes rammevilkår og hvordan ny teknologi utfordrer mediene, mediebransjen og mediepolitikken. Hun har også forsket på bruk av sosiale medier til politisk deltakelse. Storsul har sittet i flere offentlige utvalg, blant annet Medieeierskapsutredningen, Mediestøtteutvalget (NOU 2010:14) og Akademisk frihet-utvalget (NOU 2006:19). Storsul er medlem av Divisjonsstyret for innovasjon (Forskningsrådet) og DG Connect’s Advisory Forum for Horisont 2020.

Tittel

Tanja Storsul

Resultater Resultater

What, when and where is the Internet?

Storsul, Tanja. 2019, European Journal of Communication. ISFAnmeldelse

Making (Sense of) Media Innovations.

Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh; Storsul, Tanja. 2019, Amsterdam University Press. UvA, HK, UIO, ISFVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Norges gull må være tilgjengelig for forskning.

Fløtten, Tone; Helgøy, Ingrid; Skule, Sveinung; Storsul, Tanja. 2017, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). NORCE, FAFO, ISF, NIFULeserinnlegg

Kommentar til nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Storsul, Tanja. 2017, Lanseringskonferanse - nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang. ISFPopulærvitenskapelig foredrag

Digitalisering av medier og kultur: Penger, makt og innhold.

Storsul, Tanja. 2016, KULMEDIA-konferanse. ISFPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 5 av 216 | Neste | Siste »

Utmerkelser

  • 2005 - Forskertalent 2005