Cristin-person-ID: 22874
Person

Erling Størmer

  • Stilling:
    Gjest
    ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Gjest
    ved Flere komplekse variable, logikk og operatoralgebraer ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Resultater

Mapping cones and separable states.

Størmer, Erling. 2018, Positivity (Dordrecht) . UIOVitenskapelig artikkel

Divisibility and Information Flow Notions of Quantum Markovianity for Noninvertible Dynamical Maps.

Chruscinski, Dariusz; Rivas, Angel; Størmer, Erling. 2018, Physical Review Letters. UCdM, UMKwT, UPM, UIOVitenskapelig artikkel

Uffe Haagerup - his life and mathematics.

Moslehian, Mohammad Sal; Størmer, Erling; Thorbjoernsen, Steen; Winslow, Carl. 2018, Advances in Operator Theory. AU, UIO, KU, FUoMVitenskapelig artikkel

Mapping cones and separable states.

Størmer, Erling. 2017, Positivity (Dordrecht) . UIOVitenskapelig artikkel

Positive maps which map the set of rank k projections onto itself.

Størmer, Erling. 2017, Positivity (Dordrecht) . UIOVitenskapelig artikkel

Utmerkelser