Cristin-person-ID: 23000
Person

Aktiv cristin-person Øystein Sørensen

  • Stilling:
    Professor
    ved Historie ved Universitetet i Oslo

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

The Norwegian Exception? Norway´s Liberal Democracy Since 1814.

Sørensen, Øystein; Fasting, Mathilde. 2021, C Hurst & Co Publishers Ltd. UIOVitenskapelig monografi

Voldsberedte og ikke voldsberedte ekstremister.

Sørensen, Øystein. 2021, Dreyer Forlag A/S. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Politisk vold: Former og årsaker .

Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai. 2021, Dreyer Forlag A/S. ONH, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Genetic risk for Alzheimer disease predicts hippocampal volume through the human lifespan.

Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Sørensen, Øystein; Mowinckel, Athanasia Monika; Reinbold, Céline Sonja; Idland, Ane-Victoria; Watne, Leiv; Franke, Andre; Dobricic, Valerija; Kilpert, Fabian mfl.. 2020, Neurology: Genetics. UNILUEBECK, CAU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

NS-regimet og jødene.

Sørensen, Øystein. 2020, Dreyer Forlag A/S. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 129 | Neste | Siste »