Cristin-person-ID: 23553
Person

Aktiv cristin-person Rolf Theil

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Afrikanske språk • Allmenn språkvitenskap og fonetikk

Emneord

Semantikk • Språk og evolusjon • Kognitiv lingvistikk • Indianerspråk • Afrikansk lingvistikk • Fonetikk • Fonologi • Lingvistikk • Morfologi

Region

  • Afrika

Land

  • Namibia
  • Kamerun
  • Etiopia
  • Mali

Kontaktinformasjon

Sted
Eg hev ingi serskild treffetid. Send meg ein e-post um du ynskjer å koma i kontakt med meg.

Resultater Resultater

Seiland.

Bjorvand, Harald; Theil, Rolf. 2020, Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. UIOVitenskapelig artikkel

Andre språk i Noreg.

Bull, Tove; Karlsen, Espen; Raanes, Eli; Theil, Rolf. 2018, Novus Forlag. UIT, NB, NTNU, UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Heimen.

Theil, Rolf. 2018, UIOPopulærvitenskapelig kapittel/artikkel

Er bilen deres eller deres? Om en grammatisk defekt i bokmålet.

Theil, Rolf; Torp, Arne. 2017, Språknytt. UIOPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 644 | Neste | Siste »