Cristin-person-ID: 23663
Person

Aktiv cristin-person Johann Rasmus Brandt

 • Stilling:
  Gjest
  ved Arkeologi ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Gjest
  ved Arkeologi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Bakgrunn

 • Norsk
 • Engelsk

Tittel

Johann Rasmus Brandt

Sammendrag

1975 D. Phil. i Klassisk arkeologi (Oxford University). - 1994 Dr. philos. i Klassisk arkeologi (Universitetet i Oslo). - 1975-1983 Vise-bestyrer ved Det norsk institutt i Roma. - 1984-1986 Forskningsstipendiat under Norges Almenvitenskaplige Forskningsråd. - 1996-2002 Professor og bestyrer ved Det norske institutt i Roma. - 2003- Professor i Klassisk arkeologi ved Universitetet i Oslo (IAKH). - 1997-2002 President for "Associazione Internazionale di archeologia classica", Roma. - 1976-1978 Med-leder av de dansk-norske utgravninger av det mellom-republikanske grensefort La Giostra, utenfor Roma. - 1976-1981 Med-leder av de italiensk-nordiske utgravninger av den latinske jernalderbosetning Ficana, utenfor Roma. - 1982-1983 Ekstern konsulent ved det finske Roma-institutts utgravninger av Lacus Iuturnae området på Forum Romanum, Roma. - 1989-1995 Nestleder for de italiensk-amerikanske utgravninger av et sen-republikansk/keisertids domus-anlegg på Palatin-høydens øst-skråning, Roma. - 1997-2001 Leder av forskningsprosjektet "Theatrum Roma. The Christianization of the Imperial Capital", finansiert av Norges Forskningsråd. - 1998-2002 Med-leder av de nordiske utgravninger av en romersk sen-republikansk/keisertids villa i Nemi, utenfor Roma. - 2007- Leder av de norske utgravninger av øst-nekropolen i Hierapolis, begynt etter invitasjon av Missione archeologica italiana a Hierapolis in Frygia. - 2010-2013 Leder av forskningsprosjektet "Thanatos: Dead Bodies - Live Data...", finansiert av Norges Forskningsråd.

Tittel

Johann Rasmus Brandt

Sammendrag

1975 D. Phil. in Classical Archaeology (Oxford University). - 1994 Dr. philos. in Classical Archaeology (University of Oslo). - 1975-1983 Assistant Director of The Norwegian Institute in Rome. - 1984-1986 Research fellow at The Norwegian Research Council. - 1996-2002 Professor and Director of The Norwegian Institute in Rome. - 2003- Professor in Classical archaeology at the University of Oslo (IAKH). - 1997-2002 President of "Associazione Internazionale di archeologia classica", Rome. - 1976-1978 Co-Director of the Danish-Norwegian excavations of the mid-Republican castrum La Giostra, outside Rome. - 1976-1981 Co-Director of the Italian-Nordic excavations of the Latin Iron Age settlement Ficana, outside Rome. - 1982-1983 External consultant of the excavations of the Lacus Iuturnae area in the Roman Forum, Rome, run by the Institutum Romanum Finlandiae. - 1989-1995 Assistant Director of the Italian-American excavations of a late Republican/Imperial domus complex on the east slope of the Palatine Hill, Rome. - 1997-2001 Director of the research project "Theatrum Roma. The Christianization of the Imperial Capital", financed by the Norwegian Research Council. - 1998-2002 Co-Director of the Nordic excavations of a Roman late Republican/Imperial villa at Nemi, outside Rome. - 2007- Director of the Norwegian excavations of the East necropolis at Hierapolis, started on the invitation of the Missione archeologica italiana a Hierapolis in Frigia. - 2010-2013 Director of the research project "Thanatos: Dead Bodies - Live Data..." financed by the Norwegian Research Council.

Resultater

Pursuing pilgrims: Isotopic investigations of Roman and Byzantine mobility at Hierapolis, Turkey.

Wong, Megan; Brandt, Johann Rasmus; Ahrens, Sven; Jaouen, Klervia; Bjørnstad, Gro; Naumann, Elise; Wenn, Camilla Cecilie; Kiesewetter, Henrike; Laforest, Caroline; Hagelberg, Erika mfl.. 2018, Journal of Archaeological Science: Reports. SFU, UIO, MPIE, OUS, UBORDEAUX, ITALIA, NMMVitenskapelig artikkel

Romans, Christians, and pilgrims at Hierapolis in Phrygia. A funerary journey of mental changes.

Wenn, Camilla Cecilie; Ahrens, Sven; Brandt, Johann Rasmus. 2017, Oxbow Books. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Life and Death in Asia Minor in Hellenistic, Roman and Byzantine Times: Studies in Archaeology and Bioarchaeology.

Brandt, Johann Rasmus; Hagelberg, Erika; Bjørnstad, Gro; Ahrens, Sven. 2017, Oxbow Books. FHI, UIOVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Dead Bodies – Live Data: Some Reflections from the Sideline. .

Brandt, Johann Rasmus. 2017, Oxbow Books. UIOFaglig kapittel

Liv og død i Hierapolis. Norske utgravninger i en hellenistisk–romersk–bysantinsk by i Lilleasia.

Brandt, Johann Rasmus; Ahrens, Sven; Wenn, Camilla Cecilie; Hagelberg, Erika; Bjørnstad, Gro; Bortheim, Kjetil; Kiesewetter, Henrike; Russ, Helene; Cappelletto, Erika; Indgjerd, Hallvard Rübner mfl.. 2016, Viking. FHI, UIOVitenskapelig artikkel

Utmerkelser