Cristin-person-ID: 23743
Person

Aktiv cristin-person Torgeir Bjørge Andersen

  • Stilling:
    Gjest
    ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Geofag

Emneord

Tektonikk • Bassengdannelse • Berggrunnsgeologi • Ekshumering dypskorpe • Geologiske prosessers fysikk • Strukturgeologi • Kaledonidene

Kontaktinformasjon

Resultater Resultater

A Fossil Magma-rich Rifted Margin in the Scandinavian Caledonides.

Jakob, Johannes; Kjøll, Hans Jørgen; Andersen, Torgeir Bjørge. 2022, ISTE. UIO, NGUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Revised tectono-stratigraphic scheme for the Scandinavian Caledonides and its implications for our undersstandintg of the Scandian orogeny.

Jakob, Johannes; Andersen, Torgeir Bjørge; Mohn, Geoffroy; Kjøll, Hans Jørgen; Beyssac, Olivier. 2022, Geological Society of America, Special Paper. UIO, NGUVitenskapelig oversiktsartikkel/review

An hyperextension assemblage, imbricated in Archean - Paleoproterozoic crust, at the bottom of the Kalak Nappe Complex in the northern Scandinavian Caledonides.

Corfu, Fernando; Andersen, Torgeir Bjørge. 2022, Journal of the Geological Society. UIOVitenskapelig artikkel

Vestiges in the Pre-Caledonian Passive Margin of Baltica in the Scandinavian Caledonides: Overview, Revisions and Control on the Structure of the Mountain Belt.

Andersen, Torgeir Bjørge; Jakob, Johannes; Kjøll, Hans Jørgen; Tegner, Christian. 2022, Geosciences. UIO, NGUVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Focal mechanisms of intraslab earthquakes: insights from pseudotachylytes in mantle units.

Hosseinzadehsabeti, Elham; Ferre, Eric C.; Andersen, Torgeir Bjørge; Geissman, John W; Bilardello, Dario; Di Toro, Giulio. 2021, Journal of Geophysical Research (JGR): Solid Earth. UNIVMSOTA, UIO, UoLaL, UdSdP, UoTaD, UONMVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 340 | Neste | Siste »