Cristin-person-ID: 24174
Person

Kaare Høeg

  • Stilling:
    Teknisk ekspert
    ved Naturfare - stab ved Norges Geotekniske Institutt

Klassifisering

Kontaktinformasjon

Resultater

Simplified material model for analysis of asphalt core in embankment dams.

Wang, Weibiao; Høeg, Kaare. 2016, Construction and Building Materials. NGI, XUVitenskapelig artikkel

Skred : Skredfare og sikringstiltak - praktiske erfaringer og teoretiske prinsipper.

Høeg, Kaare; Karlsrud, Kjell; Lied, Karstein. 2014, Universitetsforlaget. NGIVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Skredmekanismer og stabilitetsberegninger.

Høeg, Kaare. 2014, Universitetsforlaget. NGIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Watertightness, cracking resistance, and self-healing of asphalt concrete used as a water barrier in dams.

Zhang, Yingbo; Høeg, Kaare; Wang, Weibiao; Zhu, Yue. 2013, Canadian geotechnical journal (Print). NGI, XUoAaTVitenskapelig artikkel

Risk Assessment and Mitigation in Geo-Practice.

Lacasse, Suzanne; Nadim, Farrokh ; Høeg, Kaare. 2012, American Society of Civil Engineers (ASCE). NGIVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Utmerkelser