Cristin-person-ID: 24193
Person

Aktiv cristin-person Geirr Wiggen

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Resultater

Nekrolog over Andreas Bjørkum.

Wiggen, Geirr. 2014, Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). UIOKronikk

Tidsskriftet Ventil (1971-1976).

Wiggen, Geirr. 2014, Novus Forlag. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Etterrakst. Om gammelegyptisk skolegrammatikk og en latinsk genus-innovasjon. Oppsummering av egne skrifter og publikasjoner.

Wiggen, Geirr. 2014, Novus Forlag. UIOVitenskapelig monografi

Nøding - en språkhandlingstradisjon i tilbakegang.

Wiggen, Geirr. 2013, Novus Forlag. UIOVitenskapelig monografi

Tonelagsvariasjon i norsk uttale av suffikset -asje av fr. -age.

Wiggen, Geirr. 2013, Arkiv för nordisk filologi. UIOVitenskapelig artikkel