Cristin-person-ID: 24228
Person

Aktiv cristin-person Jo Martin Stigen

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Jo Martin Stigen

Sammendrag

Bakgrunn

Jo Stigen ble cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1993. I 2006 ble han dr. juris samme sted med avhandlingen The Principle of Complementarity: The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdictions. Stigen har også studert russisk ved samme universitet. Han har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten og i Justisdepartementets lovavdeling. I perioden 1996-98 var han norsk delegat til FN i anledning opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen.

Forskningsfelt

Stigen har et fokus på internasjonal strafferett, med et særlig fokus på jurisdiksjonsspørsmål knyttet til så vel nasjonal som internasjonal straffeforfølgning. Han er også aktiv innenfor mer generell folkerett samt norsk strafferett. Stigens nåværende stilling er finansiert av Norsk Forskningsråd og Universitetet i Oslo i fellesskap og er knyttet til forskningsprosjektet International Tribunals drevet av forskergruppen Internasjonale relasjoner

Undervisning

Stigen har tatt initiativ til opprettelsen av og er ansvarlig for undervisningen master- og erasmusfaget International Criminal Law (http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5570/). Han underviser også i alminnelig folkerett, norsk strafferett, sivilprosess samt juridisk metode.


Forskergruppen Internasjonale relasjoner

Tittel

Jo Martin Stigen

Resultater Resultater

Internasjonal strafferett. En innføring.

Baumann, Elizabeth; Stigen, Jo Martin. 2018, Gyldendal Norsk Forlag A/S. UIOLærebok

International election observation: Promoting human rightsbased governance.

Andreassen, Bård A.; Stigen, Jo Martin. 2017, Nordic Journal of Human Rights. UIOLeder

Editorial.

Andreassen, Bård A.; Stigen, Jo Martin. 2013, Nordic Journal of Human Rights. UIOLeder

Editorial.

Andreassen, Bård A.; Stigen, Jo Martin. 2012, Nordic Journal of Human Rights. UIOLeder

Editorial.

Andreassen, Bård A.; Stigen, Jo Martin. 2012, Nordic Journal of Human Rights. UIOLeder
1 - 5 av 133 | Neste | Siste »