Cristin-person-ID: 24630
Person

Svein Eng

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Rettsvitenskap • Humaniora

Emneord

Filosofi • Rettsfilosofi • Rettsvitenskap

Kontaktinformasjon

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Svein Eng

Sammendrag

Bakgrunn

Svein Eng er født i Oslo, 1955. I perioden 1974–82 gjennomførte han universitetsstudier i filosofi og jus, og avla juridisk embedseksamen 1982. Han arbeidet deretter i Justisdepartementets lovavdeling og som dommerfullmektig, 1982–85. Han vendte tilbake til Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, i 1985, først som universitetsstipendiat (1985-1990), deretter som universitetslektor (fra 1990). Han ble dr. juris i 1996 med en avhandling i rettsfilosofi (norsk utg. 1998: U/enighetsanalyse — med særlig sikte på jus og allmenn rettsteori; engelsk utg. 2003: Analysis of Dis/agreement — with particular reference to Law and Legal Theory). I 1997 ble han utnevnt til professor i rettsfilosofi, som den første professor i dette fagområde ved Universitetet i Oslo.

Forskningsfelt

  • Rettsfilosofi og tilgrensende områder i allmenn filosofi
  • Logikk og programmeringsspråk (kunstig intelligens [artifical intelligence] )
  • Allminnelig forvaltningsrett og statsrett
  • Allminnelig avtalerett
  • Norsk og komparativ rettskildelære

Undervisning

Svein Eng underviser og veileder i fag innenfor sine forskningsfelt. Han er ansvarlig faglærer for Allmenn rettsteori (Rettsfilosofi) og Examen Facultatum.

For nærmere informasjon og materiale vedrørende forskning, publikasjoner og undervisning, se www.sveng.no

Tittel

Svein Eng

Resultater Resultater

Legal Philosophy in Norway in the 20th Century.

Eng, Svein. 2016, Springer. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Rettspositivismedebatt.

Eng, Svein. 2015, Akademika forlag. UIOKompendium

Why Reflective Equilibrium? III: Reflective Equilibrium as a Heuristic Tool.

Eng, Svein. 2014, Ratio Juris. UIOVitenskapelig artikkel

Why Reflective Equilibrium? II: Following Up on Rawls's Comparison of His Own Approach with a Kantian Approach.

Eng, Svein. 2014, Ratio Juris. UIOVitenskapelig artikkel

Why Reflective Equilibrium? I: Reflexivity of Justification.

Eng, Svein. 2014, Ratio Juris. UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 45 | Neste | Siste »