Cristin-person-ID: 24655
Person

Aktiv cristin-person Finn Arnesen

 • Stilling:
  Professor
  ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo
 • Stilling:
  Universitetslektor
  ved Utdanning Jurfak ved UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Emneord

Forvaltningsrett • Europarett • EØS-rett • Petroleumsrett • Rettskildelære • Offentlige anskaffelser • Kontraktsrett

Bakgrunn Bakgrunn

Tittel

Finn Arnesen

Sammendrag

Professor Finn Arnesen tok juridisk embetseksamen i 1989, og forsvarte sin juridiske doktorgrad i 1996. Han har vært ved Det juridiske fakultet siden 1989, som stipendiat, førsteamanuensis og, siden 1998, professor. I 2002 og 2003 arbeidet han som advokat hos advokatfirmaet Thommessen. Han var studiedekan fra 2004 til 2010, og var konstituert dommer i Høyesterett fra 12. september 2011 til 29. februar 2012.Forskningsfelt

Europarett, petroleumsrettVerv/medlemskap

 • 1997 - 2002
  Leder, Senter for europarett
 • 1997 - 2001
  Medlem, Klagenemnda for Oljeskatt
 • 2004 - 2009.
  Studiedekan ved Det juridiske fakultet
 • 2004 - 2005
  Leder for utvalget som la frem NoU 2005: 13, Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper
 • 2006 - d.d.
  Klagenemnden for VPS ASA, nestleder
 • 2010 - 2013
  Utvalet for statens stipend og garantiinntekter for kunstnarar, medlem

Tittel

Finn Arnesen

Resultater Resultater

EU- og EØS-retten.

Arnesen, Finn. 2019, Universitetsforlaget. UIOFaglig kapittel

Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen.

Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2017, Tidsskrift for forretningsjus. UIO, UIBVitenskapelig artikkel

Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1.

Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018, Nomos Verlagsgesellschaft. UIO, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions].

Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2018, Nomos Verlagsgesellschaft. UIO, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe.

Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland; Vedder, Christoph. 2018, Nomos Verlagsgesellschaft. UIO, UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 95 | Neste | Siste »