Cristin-person-ID: 26605
Person

Sverre Storøy

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Local search methods for l(1)-minimization in frame based signal compression.

Haugland, Dag; Storøy, Sverre. 2006, Optimization and Engineering. UIBVitenskapelig artikkel

On the Transportation Paradox.

Storøy, Sverre. 2004, UIBRapport

Local search methods for the subset selection problem with minimum unit norm.

Haugland, Dag; Storøy, Sverre. 2003, 18th International Symposium on Mathematical Programming. UIBVitenskapelig foredrag

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999 - 2002 Sluttrapport.

Bukve, Oddbjørn; Busch, Tor; Menkel, Ewa; Sere, Kajsa; Storøy, Sverre; Troye, Sigurd; Børsheim (sekr.), Astrid. 2003, UIBRapport

Local search methods for l_1-minimization in a data compression problem.

Haugland, Dag; Storøy, Sverre. 2002, UIBRapport