Cristin-person-ID: 27268
Person

Ernst Nordtveit

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Klimarett • Tingsrett • Naturressursrett • Petroleumsrett • Energirett • Miljørett

Land

  • Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge

Resultater Resultater

§ 117.

Nordtveit, Ernst. 2021, Universitetsforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Geografiske og økologiske endringar som rettsleg problem.

Nordtveit, Ernst. 2021, Gyldendal Akademisk. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Klimadommen forklart. Paneldebatt om klimasøksmålet og dets betydning.

Schütz, Sigrid Eskeland; Hambro, Cathrine; Colombo, Esmeralda; Nordtveit, Ernst; Sunde, Jørn Øyrehagen; Smith, Eivind. 2021, Paneldebatt. UIO, UIBFaglig foredrag

Legal Character of Petroleum Licenses under Norwegian law.

Nordtveit, Ernst. 2020, Edward Elgar Publishing. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The Character of Petroleum Licences. A legal cultural analysis.

Nordtveit, Ernst; Hunter, Tina Soliman; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2020, Edward Elgar Publishing. MACQ, UIO, UIBFagbok
1 - 5 av 157 | Neste | Siste »