Cristin-person-ID: 27268
Person

Ernst Nordtveit

  • Stilling:
    Professor
    ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Kontaktinformasjon

Resultater

Article 73. Object and purpose of EEA environmental law.

Schütz, Sigrid Eskeland; Nordtveit, Ernst. 2018, Nomos Verlagsgesellschaft. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Article 74. Protective measures.

Schütz, Sigrid Eskeland; Nordtveit, Ernst. 2018, Nomos Verlagsgesellschaft. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Institusjonelle grep for berekraftig utvikling.

Nordtveit, Ernst. 2016, Universitetsforlaget. UIBVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Regulation of Trans-border Oil & gas pipelines: The Norwegian Experience.

Nordtveit, Ernst. 2016, Legal Status of Submarine Caqbles, Pipelines and ABJN. UIBVitenskapelig foredrag

DESIGN OF LEGAL INSTITUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Nordtveit, Ernst. 2016, Riezlern Seminar on the Law of Business Transaction 2016. UIBVitenskapelig foredrag