Cristin-person-ID: 27966
Person

Jan Erik Vinnem

  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Stilling:
    Professor
    ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger

Resultater

UTREDNING KNYTTET TIL NYE DRIFTSFORMER I PETROLEUMSINDUSTRIEN.

Bye, Rolf Johan; Town, Stephen Andrew; Jensen, Kai Roger; Kleiven, Eivind; Vinnem, Jan Erik. 2018, NTNURapport

Myndighetenes kontroll og oversikt vil bli ytterligere svekket (kronikk).

Vinnem, Jan Erik; Bye, Rolf Johan; Rolfsen, Jens; Town, Stephen Andrew; Jensen, Kai Roger. 2018, NTNUIntervju media

Quantitative risk modelling of maintenance work on major offshore process equipment.

Zhen, Xingwei; Vinnem, Jan Erik; Peng, Changyi; Huang, Yi. 2018, Journal of Loss Prevention in the Process Industries. DUT, NTNUVitenskapelig artikkel

Risk from cyberattacks on autonomous ships.

Vinnem, Jan Erik; Utne, Ingrid Bouwer. 2018, Taylor & Francis. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Accounting for human failure in autonomous ship operations.

Ramos, Marilia Abilio; Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik; Mosleh, Ali. 2018, Taylor & Francis. NTNU, UoCLA(Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel