Cristin-person-ID: 2930
Person

Aktiv cristin-person Aslak Syse

  • Stilling:
    Gjest
    ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

Bakgrunn

  • Norsk
  • Engelsk

Tittel

Aslak Syse

Sammendrag

Bakgrunn

Aslak Syse er født i 1946. Han er cand.mag. (Universitetet i Oslo) 1971 (idehistorie, sosiologi og musikkvitenskap mellomfag, kriminologi grunnfag), cand.med. (Universitetet i Oslo) 1972, cand.jur. (Universitetet i Oslo) 1988 og dr. juris (Universitetet i Oslo) 1996. Syse arbeidet fra 1972 i ulike legestillinger, blant annet som overlege i Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Finnmark 1981-1988. Han ble ansatt ved Institutt for offentlig rett i 1989, som professor i rettsvitenskap fra 1997. Han er leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter den norske diskrimineringslovgivningen.

Forskningsfelt

Syses vitenskapelige arbeider er i hovedsak innen velferdsrettslige emner, som spørsmål vedrørende pasienters og klienters rettigheter, funksjonshemmedes rettsstilling i samfunnet, rettighets- og rettssikkerhetsbegrepet, forholdet mellom tvang og frivillighet, grensene mellom velferdsrettslige inngrep og strafferettslige reaksjoner, diskriminerings- og andre menneskerettsspørsmål, og allmenn normanalyse og normforståelse. Syse er faglærer i sosial vernerett og helserett.

Tittel

Aslak Syse

Resultater

Utilregnelighet til besvær – igjen.

Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk

Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader.

Syse, Aslak. 2018, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. UIOVitenskapelig artikkel

Kort og godt om taushets- og opplysningsplikt.

Syse, Aslak. 2018, Tidsskrift for Den norske legeforening. UIOAnmeldelse

Psykisk helsevern som straffereaksjon.

Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Rosenqvist, Randi; Halvorsen, Marit; Restan, Asbjørn. 2018, Morgenbladet. UIO, OUSKronikk

Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2018-2019.

Syse, Aslak. 2018, Gyldendal Juridisk. UIOOppslagsverk