Cristin-person-ID: 309854
Person

Lillan Mo Andreassen

  • Stilling:
    Forsker
    ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Resultater Resultater

Review of Clinical Questions Submitted to Norwegian Drug Information Centres Concerning Administration and Dosage to Older Patients of Relevance to Patient-Central Care.

Schjøtt, Jan; Andreassen, Lillan Mo; Dale, Gro Helen; Stokes, Charlotte L.. 2021, Pharmaceutics. UIBVitenskapelig artikkel

The potential for deprescribing in care home residents with Type 2 diabetes.

Andreassen, Lillan Mo; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sølvik, Una Ørvim; Houghton, Julie; Desborough, James Antony. 2016, International Journal of Clinical Pharmacy. UoEA, UIBVitenskapelig artikkel

'I try not to bother the residents too much' - the use of capillary blood glucose measurements in nursing homes.

Andreassen, Lillan Mo; Granås, Anne Gerd; Sølvik, Una Ørvim; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2016, BMC Nursing. NOKLUS, OSLOMET, UIBVitenskapelig artikkel

Diabetes i sykehjem – en økende utfordring.

Andreassen, Lillan Mo; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2015, Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. UIBVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »